Cēsu novads

25.04.2023 | Amatas apvienības pārvalde | "Atbalsta maksājumi un to saņemšanas nosacījumi Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas Stratēģiskā plāna (KLP SP) ietvaros"

LLKC Cēsu konsultāciju birojs aicina uz informatīvo semināru "Atbalsta maksājumi un to saņemšanas nosacījumi Latvijas Kopējās
lauksaimniecības politikas Stratēģiskā plāna (KLP SP) ietvaros" Amatas apvienības pārvaldē "Ausmas" 25.04.2023.

Seminārā piedalīsies Ziemeļvidzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes (LAD) speciālisti un LLKC Cēsu biroja darbinieki.
Seminārā tiks sniegta aktuālā informācija par Atbalsta maksājumiem un to saņemšanas kārtību no 2023. gada (Agrovide, Ekoshēmas, LLVS u.c.)

27.04.2023 | Vecpiebalga | "Atbalsta maksājumi un to saņemšanas nosacījumi Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas Stratēģiskā plāna (KLP SP) ietvaros"

LLKC Cēsu konsultāciju birojs aicina uz informatīvo semināru "Atbalsta maksājumi un to saņemšanas nosacījumi Latvijas Kopējās
lauksaimniecības politikas Stratēģiskā plāna (KLP SP) ietvaros" Vecpiebalgā 27.04.2023.

Seminārā piedalīsies Ziemeļvidzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes (LAD) speciālisti un LLKC Cēsu biroja darbinieki.
Seminārā tiks sniegta aktuālā informācija par Atbalsta maksājumiem un to saņemšanas kārtību no 2023. gada (Agrovide, Ekoshēmas, LLVS u.c.)

20.04.2023 | Jaunpiebalga | Informatīvais seminārs "Atbalsta maksājumi un to saņemšanas nosacījumi Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas Stratēģiskā plāna (KLP SP) ietvaros"

LLKC Cēsu konsultāciju birojs aicina uz informatīvo semināru "Atbalsta maksājumi un to saņemšanas nosacījumi Latvijas Kopējās
lauksaimniecības politikas Stratēģiskā plāna (KLP SP) ietvaros" Jaunpiebalgā 20.04.2023.

Seminārā piedalīsies Ziemeļvidzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes (LAD) speciālisti un LLKC Cēsu biroja darbinieki.
Seminārā tiks sniegta aktuālā informācija par Atbalsta maksājumiem un to saņemšanas kārtību no 2023. gada (Agrovide, Ekoshēmas, LLVS u.c.)

01.03.2023 | Tiešsaistē ZOOM | "Grāmatvedības un nodokļu aktualitātes 2023. gadā" | maksas seminārs

LLKC Cēsu konsultāciju birojs aicina uz maksas semināru "GRĀMATVEDĪBAS UN NODOKĻU AKTUALITĀTES MAZAJIEM UZŅĒMUMIEM UN PAŠNODARBINĀTAJIEM 2023. GADĀ (IK, ZS ĪPAŠNIEKIEM)"

Seminārs notiks 2023. gada 1. martā, tiešaistē ZOOM, plkst. 10.00

Lektore: Inguna Leibus, Dr.oec., LLU ESAF Finanšu un grāmatvedības institūta profesore

Semināra tēmas:

Cēsis | 31.01. - 07.02.2023 | Klātienes mācības "Kvalitatīva piena telīšu audzēšana ganāmpulkā”

SIA LLKC Cēsu birojs aicina lopkopības interesentus uz divu dienu maksas praktiskām mācību nodarbībām klātienē "Kvalitatīva piena telīšu audzēšana ganāmpulkā”.

Mācības notiks 31.01. un 07.02.2023. Cēsīs, Bērzaines ielā 5, lielajā zālē, sākums plkst.11:00, vienas nodarbības laiks 3,5 stundas

Nodarbību tēmas:
31.01.2023. Kvalitatīva piena telīšu audzēšana ganāmpulkā
07.02.2023. Biežāk sastopamo veselības problēmu novēršana piena ganāmpulkā

Ir iespēja apmeklēt tikai vienu, sev interesējošo, nodarbību.

24.11.2022., MKPC Cēsis| Izglītojošs seminārs "Meža aizsardzības aktualitātes 2022.gadā"

Semināra tēma:

- Meža aizsardzības aktualitātes 2022.gadā, egļu astoņzobu mizgraužu, citu meža kaitēkļu izplatība, aizsardzības iespējas.
- Dažādu meža kaitēkļu bojājumu atpazīšana mežā.
- Meža dzīvnieku postījumi un risinājumi to pasargāšanai.
- Dažu aizsardzības līdzekļu praktiskā pielietošana.

Lektori:
Oskars Zaļkalns (Valsts meža dienests, meža un vides aizsardzības daļas vecākais eksperts)
Laila Šestakovska (Meža konsultāciju pakalpojumu centra Cēsu nodaļas vecākā mežsaimniecības konsultante)

12.11.2022., MKPC Ziemeļvidzemes nodaļa| Informatīvs seminārs "Aktualitātes privāto mežu īpašniekiem"

Semināra tēma:

- Grozījumi MK noteikumos par koku ciršanu mežā un atjaunošanu
- Informācijas saņemšana no MVR. Īpašuma robežzīmju un robežu atjaunošana un uzturēšana
- Dabas aizsardzības prasības meža apsaimniekošanā
- Videi draudzīga meža apsaimniekošana

Lektors: Raimonds Mežaks (Valsts meža dienests).

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta, tālr. 26108426: andris.virs@mkpc.llkc.lv!

Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā.

Lapas

Subscribe to RSS - Cēsu novads