Cēsu novads

Cēsis | 07.,09.,12. 02.2024. | Tiešsaistē ZOOM | Mācības "Klimatam un videi draudzīga saimniekošana. Emisijas mazinošie pasākumi saimniecībās "

LLKC Cēsu konsultāciju birojs aicina uz 16 stundu bezmaksas mācībām "Klimatam un videi draudzīga saimniekošana. Emisijas mazinošie pasākumi saimniecībās (augkopība un lopkopība) ".
Mācības notiks š.g. 07., 09., un 12. februārī.
Mācību norises vieta: Teorētiskās nodarbības tiešsaistē ZOOM, praktiskās nodarbības Cēsīs, Bērzaines ielā 5 un lopkopības saimniecībās Cēsu novadā

06.02.2024. | Cēsis | Mācības "Zināšanu atjaunošana 2. reģ. klases profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju apliecību pārreģistrēšanai"

LLKC Cēsu konsultāciju birojs aicina uz mācībām "Zināšanu atjaunošana 2. reģ. klases profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju apliecību pārreģistrēšanai".

Mācības notiks 2024. gada 6. februārī, otrdien, plkst. 10.00
Mācību norises vieta: Cēsis, Bērzaines iela 5, 1. stāva zālē vai tiešsaistē ZOOM
Mācību ilgums: zināšanu atjaunošana – 6 stundas
Mācību maksa 50.00 EUR (t.sk. PVN)

Mācību norises formāts (klātienē vai tiešsaistē ZOOM) tiks noteikts pēc dalībnieku iesniegto atbilžu vairākuma.

17., 24., 31.01.2024| Cēsis | Mācības: "Bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošana un realizēšana"

LLKC Cēsu konsultāciju birojs aicina uz 24 stundu bezmaksas mācībām "Bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošana un realizēšana ".
Mācības notiks š.g. 17., 24., un 31. janvārī.
Mācību norises vieta: Cēsis, Bērzaines iela 5.
Mācību dienas norises ilgums: no plkst. 10.00-16.30

Programmā:
-Bioloģiskās pārtikas produktu ražošana un pārstrāde
-Bioloģiskas produkcijas ražošanas attīstības tendences
-Normatīvie akti bioloģiskajā lauksaimniecībā
-Bioloģisku produktu virzīšana tirgū
-Teorētiskās un praktiskās nodarbības saimniecībās

22.11.2023. | Cēsis | Informatīvais seminārs "Bioloģiskā lauksaimniecība pārmaiņu laikā"

LLKC Cēsu konsultāciju birojs aicina uz informatīvu semināru "Bioloģiskā lauksaimniecība pārmaiņu laikā".

Seminārs notiks š.g. 22. novembrī.
Semināra sākums plkst. 10.00.
Norises vieta: Amatas apvienības pārvalde "Ausmas", Drabešu pagasts, Cēsu novads.

Programmā:
-Bioloģiskās lauksaimniecības atbalsts
-Bioreģions
-Īsās pārtikas piegādes ķēdes
-Saimniecību pieredze
-Bioloģiskās lauksaimniecības virzība, iespējas un izaicinājumi

20.10.2023. | MKPC Cēsu nodaļa | Informatīvs seminārs "Meža apsaimniekošanas pieredze Stalbes pagasta īpašumā “Cābuļi”"

Semināra tēma: Meža apsaimniekošanas pieredze Stalbes pagasta īpašumā “Cābuļi”

- Objektos mežā: -galvenās izlases cirtes ar atvērumiem un vienlaidus platībā;
- Sanitārās vienlaidus cirtes;
- Rekonstruktīvās vienlaidus cirtes - jaunaudzes papildināšana un kopšana, aizzēluma apstākļos, aizsardzība ar repelentu;
- Augsnes gatavošanas veidi (pacilas, joslas);
- Meža atjaunošanas veidi, plusi un mīnusi, koku skaits uz ha;
- Atjaunojamās koku sugas izvēle;
- Saglabājamie koki izcirtumā.

24.10. | Cēsis | Informatīvais seminārs "Iespējas inovācijām videi draudzīgai praksei laukos"

LLKC Cēsu birojs aicina uz informatīvu semināru par dažādu tehnoloģiju un inovāciju izmantošanu lauksaimniecībā. Dalībniekiem iespēja viesoties Vides risinajumu institūtā, kur veic pētījumus alternatīviem augu aizsardzības līdzekļiem, robotu izmanto ravēšanai u.tml. SIA Lieloga Priekuļos iepazīstinās ar arbūzu, meloņu u.c. netradicionālo kultūru audzēšanu mūsu apstākļos. Dalibnieki uzzinās aktuālo par finansu piesaites iepējām.

25.10. | Cēsis | "Atbalsts uzņēmējdarbības veicināšanai lauku teritorijā" Cēsu un Pierīgas biroju grupas 3.mācību diena

25. oktobrī notiks trešā "Laukiem Būt! " mācību diena Cēsu un Pierīgas biroju apvienotajai grupai Cēsīs.

Programmā:
-Biznesa plāns un plāna sastāvdaļas. Ieteikumi, ko ņemt vērā rakstot biznesa plānu. Cenas noteikšanas principi /Olita Untāla, ALTUM Vidzemes reģiona vadītāja
-Komunikācijas nozīme uzņēmējdarbībā. Komunikācijas un saskarsmes prasmes reālajā un virtuālajā vidē / Kristīna Sprūdža, Komunikācijas un etiķetes eksperte, Ģimenes uzņēmuma "Maizes māja" virzītāja.
-Praktiskais darbs - "Laukiem Būt!" biznesa plāns.

11.10. | Cēsis | "Atbalsts uzņēmējdarbības veicināšanai lauku teritorijā" Cēsu un Pierīgas biroju grupas 1.mācību diena

11. oktobrī notiks pirmā "Laukiem Būt! "mācību diena Cēsu un Pierīgas biroju apvienotajai grupai Cēsīs.

Plkst. 10.00 visi kopā tiekamies veikaliņā ieber.lv Cēsīs. Veikaliņā mūs sagaidīs veikaliņa saimniece un idejas autore, arī "Laukiem Būt!" iepriekšējo gadu dalībniece Agnese, kura dalīsies savā uzņēmējdarbības pieredzē.
Ieber.lv adrese - Pļavas iela 13, Cēsis, Cēsu pilsēta, Cēsu novads, LV-4101
Pēc veikaliņa apmeklējuma visi kopā dosimies uz Bērzaines ielu 5 Cēsīs, kur turpināsies mācības.
Plānotais mācību laiks līdz 13.30

Programmā:

06.10.2023. | MKPC Madonas nodaļa | Informatīvs seminārs "Meža apsaimniekošanas pieredze Stalbes pagasta īpašumā “Cābuļi”"

Semināra tēma: Meža apsaimniekošanas pieredze Stalbes pagasta īpašumā “Cābuļi”

- Objektos mežā: -galvenās izlases cirtes ar atvērumiem un vienlaidus platībā;
- Sanitārās vienlaidus cirtes;
- Rekonstruktīvās vienlaidus cirtes - jaunaudzes papildināšana un kopšana, aizzēluma apstākļos, aizsardzība ar repelentu;
- Augsnes gatavošanas veidi (pacilas, joslas);
- Meža atjaunošanas veidi, plusi un mīnusi, koku skaits uz ha;
- Atjaunojamās koku sugas izvēle;
- Saglabājamie koki izcirtumā.

Lapas

Subscribe to RSS - Cēsu novads