Cēsu novads

Tiešsaistē ZOOM | Seminārs "Bioloģiskā lauksaimniecība - cilvēki un vide"

LLKC Cēsu konsultāciju birojs aicina piedalīties reģionālajā seminārā "Bioloģiskā lauksaimniecība - cilvēki un vide".
Seminārs notiks tiešsaistes platformā ZOOM, 12. novembrī, plkst. 10.00.
Plānotais semināra ilgums no plkst. 10.00-13.40.

Seminārā dalībnieku skaits ierobežots.
Semināram obligāta iepriekšēja pieteikšanās līdz š.g. 10. novembrim.
Pieteikšanās aizpildot pieteikuma veidlapu zemāk norādītajā saitē:
https://forms.gle/zK9QgiFZPsG8Tyii9

Cēsis|Sigulda Informatīvā diena "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai"

Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs jau desmito gadu aicina piedalīties mācībās un konkursā “Laukiem Būt!”.
Pasākuma mērķis ir atbalstīt gados jaunu cilvēku uzņēmējdarbības uzsākšanu lauku teritorijās, sniedzot iespēju iegūt ar uzņēmējdarbību saistītas zināšanas, apmeklējot intensīvu mācību kursu, un iespēju iegūt naudas balvu, ko var izmantot biznesa idejas īstenošanai, piedaloties jauno uzņēmēju konkursā.

Informatīvā diena Cēsu un Siguldas apvienotajai grupai par notiks piektdien, 15. oktobrī, tiešsaistē ZOOM platformā. Sākums plkst. 10.00.

Cēsu novads, meža īpašums "Kaikūnas" | Informatīvais seminārs "Mežaudžu bioloģiskās daudzveidības novērtējums; Mazvērtīgo mežaudžu nomaiņa; ES atbalsta iespējas meža īpašniekiem."

Semināra dalībniekiem būs iespēja uzzināt aktuālo informāciju par mežaudžu bioloģiskās daudzveidības novērtēšanu, mazvērtīgo mežaudžu nomaiņu, kā arī pieejamajām ES atbalsta iespējām meža īpašniekiem.

Tūrisms lauku saimniecībā, kā uzņēmējdarbības attīstības iespēja lauku telpā

SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs"

Cēsis, Izglītojošais seminārs

Nosaukums: Tūrisms lauku saimniecībā, kā uzņēmējdarbības attīstības iespēja lauku telpā

Pieteikšanās saite: https://forms.gle/KN2uENapwcwpLWjL6

Kontakti:

Gunda Kazerovska

Tālr.: +371 26360434

E-pasts: gunda.kazerovska@llkc.lv

Cēsis | Mācības "Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana"

LLKC Cēsu konsultāciju birojs aicina uz divu dienu (16 stundu) bezmaksas mācībām "Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana" BDUZ atbalsta maksājuma saņemšanai.

Mācības notiks š.g. 6. un 8. oktobrī.
Norises vieta: “Brīvnieki”, Veselavas pagasts, Cēsu novads
Lektore: Maija Medne, dabas eksperte

Pieteikšanās mācībām līdz 27. septembrim.

Cēsu novads, "Tīraine", "Ungurmuiža", "Zvejnieki" | Informatīvais seminārs "Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu"

Semināra dalībniekiem būs iespēja uzzināt aktuālo informāciju par ES atbalsta saņemšanu meža īpašniekiem, meža apsaimniekošanas nosacījumiem Gaujas nacionālā parka neitrālajā zonā, kultūrvēsturiskajā zonā, ainavu aizsardzības zonā un dabas lieguma zonā.

Informatīvs seminārs 2 Cēsu nov. - Meža aizsardzības aktualitātes, ES atbalsta pasākumi MKPC 2021.gadā

Pieejamās ES atbalsta iespējas meža īpašniekiem 2021. gadā - Zināšanu pārneses pasākumi - Arodapmācību projekts (mācību iespējas par
dažādām ar mežu saistītām tēmām); Konsultāciju projekts; Meža apmeklējumi. Informācija par ES atbalsta saņemšanas nosacījumiem meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošanai un . jaunaudžu retināšanai. Aizsardzības līdzekļi pret pārnadžu
bojājumiem, praktiskā pielietošana.

Lapas

Subscribe to RSS - Cēsu novads