Tirzas pamatskola – pārmaiņu skola!

GalerijaPrint

Tirzas pamatskola kopš 2009. gada piedalās Sorosa fonda Iniciatīvā „Pārmaiņu iespējas skolām”. Mērķis ir izveidot skolu par daudzfunkcionālu izglītības, kultūras, sporta un sociālā atbalsta centru, kurā tiek nodrošināta daudzpusīgu un ilgtspējīgu izglītības pakalpojumu pieejamība, veicinot privātās publiskās partnerības attīstību, iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību un uzņēmējdarbības attīstību.

Tādēļ Tirzas pamatskolas direktore Svetlana Ziepniece, mācību pārzine Ausma Raģele, kā arī skolotāji un darbinieki ir aktīvi iesaistījušies pagasta sabiedriskās dzīves rosināšanā un virzīšanā, izmantojot savas zināšanas, prasmes, skolas telpas un materiāli tehnisko bāzi.

Skola ir noorganizējusi trīs Tirzas pagasta iedzīvotāju forumus, lai apzinātu iedzīvotāju intereses, vajadzības un kopīgi izstrādātu darbības plānu to realizācijai.

Kopā ar pagasta pārvaldi un kultūras namu skola 2011. gadā novadīja “Pirmo atjaunotās lauksaimniecības un rūpniecības izstādi Tirzā”, apzināja un izdeva bukletu par uzņēmējiem Tirzā, sarīkoja lauksaimniecības dzīvnieku un tehnikas parādi, amatnieku un mājražotāju tirdziņu, organizēja skolnieku un pašdarbnieku koncertu. Pasākums bija interesants un saturīgs gan tirzmaliešiem, gan ciemiņiem.

Skola kopā ar Tirzas pagasta attīstības biedrību LEADER programmas ietvaros realizējusi projektus “ Infrastruktūras izveide sporta un brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošanai Tirzas pagastā”, –  izveidota un labiekārtota peldvieta un volejbola laukums, realizēts projekts “Tirzas slēpošanas centra un muzeja izveide”, kur apskatāma slēpju kolekcionāra Nila Treja slēpju kolekcija.

Aktīvi skolā darbojas biedrība “KāpNes”, kas īstenojusi vairākus projektus: “Es un mani kaimiņi”, “Pasakas ar ausīm – pagalma svētki Tirzā, Virānē”, ekskursijas pa Tirzu, Druvienu, Ranku, Lizumu, projekts jauniešiem “Mākoņu stūmēji” –  talka “Mīlestības” saliņā estrādē, grafiti akcija estrādē, sporta svētki kopā ar pagasta pārvaldi. Noorganizēti uzņēmējdarbības kursi 2013., 2014. un 2015. gadā – trīs grupās mācījās 40 cilvēki. Tiek piedāvātas konsultācijas – biznesa plāns, e-veikali, vienkāršā grāmatvedība. Skolas mājturības kabinetā skolotājs kopā ar skolniekiem un pagasta iedzīvotājiem izgatavoja norādes uz pagasta iestādēm un tūrisma objektiem. Biedrība “KāpNes” realizējusi arī LEADER projektus: nometne “Stipras ģimenes Tirzai”, “Daiļa mana tēva sēta”, seno amatu apguve projektā “Dedzi, malciņ, dedzi!”. Tirzas pamatskola bija kā partneris biedrības “KāpNes” ES mūžizglītības programmas “Grundtvig” mācību partnerības projekta īstenošanā. Projekta rezultātā pieaugušie tika apmācīti angļu valodā, datorprasmēs, noorganizēti pieredzes apmaiņas braucieni.

Skolā darbojas rokdarbnieču klubiņš, ārstnieciskās vingrošanas grupa, ir iespēja gan bērniem, gan pieaugušajiem trenēties dažādās sporta spēlēs, izmantojot skolas moderno sporta halli.

Skola ir izveidojusi un uztur PSRS perioda vēstures liecību ekspozīciju, kas ir iecienīts tūristu apskates objekts Gulbenes novadā, un kultūrvēsturiskā mantojuma ekspozīciju Tirzas “Ziedukalnā.” Piemājas saimniecībā “Kalnāres” izveidotas kabeļveikborda un ūdensbumbas atrakcijas, paplašinot tūristiem pieejamo pakalpojumu klāstu, kas ir unikāls pakalpojums novada mērogā un paplašina uzņēmējdarbības izmantošanu tūrismā.

Ar Tirzas pamatskolas iniciatīvu tika izveidota un darbojas Tirzas pagasta interneta mājaslapa www.tirza.lv.

Viena no pēdējām aktivitātēm 2015. gada izskaņā bija dažādu Ziemassvētku dekoru – vainagu, bumbu, kompozīciju izgatavošana, kur radošajās darbnīcās piedalījās gan pagasta iedzīvotāji, gan veco ļaužu aprūpes nama iemītnieki. Pasākums noslēdzās ar izstādi – pārdošanu,  varēja aplūkot un arī nopirkt izgatavotos dekorus, sveces un klūgu pinumus. Izstāde pārsteidza un priecēja!

Izdarīts tiešām daudz, sakām paldies skolas kolektīvam par radošumu, neatlaidīgumu un lielajām darba spējām! Tā kā drīzumā startēs jaunā perioda LEADER projekti, tad vēlam daudz jaunu un interesantu ideju, bet mazāk  –  skeptiķu un malā stāvētāju.

Nekāds “laimes lācis” mūs neglābs, viss ir mūsu rokās, galvās, darbos un attieksmē!

Venta Vanaga,

Gulbenes novada lauku attīstības konsultante

Foto galerija: 

Komentāri

Man patiess prieks uzināt, ka Tirzā viss kārtībā! Sveta, lai jums visiem arī turpmāk skola ir pasaules naba, jo nabai jābūt!

Pievienot komentāru