Piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība "Atašiene – Agro"

ES struktūrfondu (ELVGF) atklāta konkursa projekta ietvaros 2004. gadā 14. septembrī PKS Atašiene – Agro VPD 4. prioritātes “Lauku un zivsaimniecības attīstības veicināšana” 4.1. apakšprioritātes “Lauksaimniecības un lauku attīstības veicināšana” 4.1.4. pasākuma “Lauku teritoriju pārveidošanās un attīstības veicināšana” aktivitātes “Investīcijas pamatpakalpojumu nodrošināšanai lauku iedzīvotājiem un lauku ekonomikas vajadzībām” īstenoja projektu „Piena savākšanas kvalitātes uzlabošana PKS Atašiene – Agro, iegādājoties kravas cisternu piena pārvadāšanai, kā iegādei bija 2334,74 Ls liels atbalsts.
 
 
Lauksaimniecības kooperatīvam iepriekš bija 3,6 t tilpuma kravas cisterna piena pārvadāšanai, bet, pieaugot biedru skaitam, arī palielinājās arī savācamā piena daudzums un līdz ar to radās nepieciešamība pēc lielāka tilpuma kravas cisternas piena pārvadāšanai. Projekta ietvaros tika iegādāta 4,2 t tilpuma liela kravas cisterna piena pārvadāšanai, līdz ar to uzlabojās PKS Atašiene – Agro ekonomiskā darbība.
 

Pievienot komentāru