Limbaži/ 21.-29.05./ Lauksaimniecības dzīvnieku labturības prasības ražojošās saimniecībās (aitkopība).

Datums: 
21. Maijs, 2024 līdz 29. Maijs, 2024
Reģions: 
Vieta: 
Limbaži

SIA LLKC Limbažu konsultāciju birojs aicina lauksaimniekus uz mācībām "Lauksaimniecības dzīvnieku labturības prasības ražojošās saimniecībās (aitkopība)." Grupas Nr.LLKC03Li09-M
21. un 24.maijā ZOOM platformā, 29.maijā klātienē saimniecībās zs Silvas, Brīvzemnieku pag., Limbažu novads un Vītiņi, Burtnieku pag., Valmieras novads.
Lektori: Kristīne Piliena, Daina Kairiša, Daiga Vētra, Dina Avotiņa.
Programmā:
-Eiropas Savienības regulas un direktīvas, LR MK noteikumi par dzīvnieku labturības prasībām.
Dažādu lauksaimniecības dzīvnieku sugu audzēšana, turēšana atbilstoši labturības prasībām un nosacījumiem.
-Dzīvnieku ēdināšana un barības devu sastādīšana atbilstoši labturības prasībām.
-Mītņu iekārtojums un aprīkojums, to nozīme dzīvnieku veselības un produktivitātes nodrošināšanā/uzturēšanā.
-Dzīvnieku signāli mikroklimata un dzīvnieku veselības stāvokļa novērtēšanai.
-Dažāda vecuma dzīvnieku turēšanas un ēdināšanas novērtējums saimniecībā.

Mācību ilgums 16 akadēmiskās stundas. Mācību dalībniekiem tiks izsniegti apliecinājumi.
Mācībās obligāti jāpiedalās visās mācību dienās.
Dalībnieku skaits mācībās ierobežots (20).
Mācību dalībnieks var būt juridiska vai fiziska persona, kas iesaistīta lauksaimniecības, pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanas vai mežsaimniecības nozarēs, kā arī lauksaimniecības/meža zemes īpašnieks vai tiesiskais vadītājs.
Pieteikšanās saitē: https://forms.gle/YUGiyNQqUPon1Nq88 līdz 17.maijam, vai kamēr grupa nokomplektēta.
Plašāka informācija: Jautrīte Legzdiņa, 26445102, jautrite.legzdina@llkc.lv
Mācības tiek nodrošinātas Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma 2014.-2020. gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, LAD Līguma nr. 10.2.1-2.36/23/P21.
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
Pasākuma laikā iespējama fotografēšana, audio un video ierakstu veikšana
ar mērķi atspoguļot pasākuma norises gaitu. Uzņemtais materiāls var tikt reproducēts, izplatīts vai publicēts pasākuma organizatora interneta vietnēs un drukātajos materiālos.

Kontaktinformācija: 
Jautrīte Legzdiņa, jautrite.legzdina@llkc.lv, 26445102
Pielikums: 
PielikumsIzmērs
llkc03li09-m_programma.doc191.5 KB
Kategorija: 
LLKC
Reģions filtram: