Aizkraukles jauniešu idejas, kuru dēļ vērts cīnīties

LLKC Aizkraukles nodaļa no 15. jūnija aicināja  aktīvākos, zināt gribošākos jauniešus uz pasākumu „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai”. Biznesa ideju interešu loks bija gana plašs – kokapstrāde, mājražošana, akvakultūru audzēšana un pārstrāde, tūrisms, rehabilitācija – veselības uzturēšana.

Aizkraukles nodaļa šo pasākumu organizē otro gadu, un nu jau ir iespēja arī salīdzināt, analizēt, kas izdevies, kas ne, ko vajadzētu citādāk. Jauniešiem tika uzaicināti pieredzes bagāti, zinoši lektori, kuri arī turpmāk pēc pašu jauniešu vēlēšanās palīdzēs ar padomu.

Lai gan informatīvo dienu apmeklēja vienpadsmit jaunieši, mācībām pieteicās septiņi. Mācību grupa bija neliela, bet ļoti atraktīva, zināt griboša. Daļa jauniešu jau reāli darbojas kādā jomā, daļa – vēlas uzsākt darbību. Paši jaunieši sacīja: ”Mēs gribētu vēl turpinājumu, vismaz nedēļu”. Arī pēc jauniešu pieteikumu anketām var spriest par nopietnu attieksmi par apkārt notiekošo, par to, kas ir kurš, un kādu pienesumu katrs var dot. Raivis un Mārtiņš teic: ”Es vēlos radīt tādu vidi, lai jauniešiem būtu prieks dzīvot laukos. Jauniešus motivē piemērs, ka es, jaunietis, arī varu veidot ko savu. Vajag tikai gribēt! Piespiest jau nevienu nevar, bet mēs varam palīdzēt ar idejām, savām prasmēm citiem jauniešiem iedzīvoties laukos. ” 

Piecās mācību dienās jaunieši apguva biznesa pamatus, idejas definēšanu, biznesa plāna izstrādi, finanšu plānošanu un daudzus citus jautājumus, kas saistīti ar uzņēmējdarbības uzsākšanu un attīstību. Tika uzaicināti pagājušā gada laureāti – Iluta un Asnāte sagādāja pārsteigumu, jo deva  iespēju nodegustēt kaņepju piena saldējumu pašu ceptā vafelītē.  VAS „Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum” Jēkabpils filiāles projektu vadītāja Zigrīda Miķēna iepazīstināja ar finansējuma piesaistīšanas iespējām, piedāvātajām programmām.

Lektoru atsauksmes bija: ”Lai vairāk būtu šādu jauniešu, tad viss izdosies! Un lai arī viņiem pašiem veicas!”

Mācību noslēgumā jaunieši biji apņēmības pilni un gatavi turpināt strādāt un attīstīties, un piedalīties konkursā “Tu vari vairāk!”

Valentīna Beča,

LLKC Aizkraukles nodaļas uzņēmējdarbības konsultante

Pievienot komentāru