Izsludināts LEADER projektu konkurss uzņēmējdarbībai Rēzeknes novadā

Datums: 
12. Septembris, 2023 līdz 12. Oktobris, 2023

Biedrība “Rēzeknes novada partnerība” izsludina atklāta LEADER projektu iesniegumu konkursa pieteikšanās 17. kārtu ar kopējo publisko finansējumu 215299,15 EUR. Projektu konkurss tiek izsludināts Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas (SVVA) Stratēģijas mērķa “Attīstīta daudznozaru uzņēmējdarbība” Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējuma saņemšanai.

Pieteikumu iesniegumu pieņemšanas termiņš kārtai ir no 2023.gada 12. septembra līdz 2023. gada 12. oktobrim. Lauku atbalsta dienesta (LAD) www.lad.gov.lv Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login.

Atbalstam var pieteikties fiziska vai juridiska persona, kas vēlas attīstīt uzņēmējdarbību Rēzeknes novadā. ELFLA finansējumu var saņemt būvniecībai, pamatlīdzekļu iegādei, produkta vai pakalpojuma izveidei un attīstīšanai un atpazīstamības veicināšanai.

Projektu īstenošanas termiņš: divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu, bet nepārsniedzot 2025. gada 1. septembri, ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana;

viens gads no Lauku atbalsta dienesta (LAD) lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu – pārējiem projektiem.

Plašāka informācija biedrības “Rēzeknes novada partnerība” mājaslapā: www.rezeknespartneriba.lv, sadaļā LEADER/ projektu konkurss un Saistošie dokumenti vai klātienē: Atbrīvošanas alejā 90, Rēzekne.

Konsultācijas: SVVA stratēģijas administratīvā vadītāja Ineta Elksne, tālr. 26363497, e-pasts info@rezeknespartneriba.lv.

Kontaktinformācija: 
Ineta Elksne, tālr. 26363497, e-pasts info@rezeknespartneriba.lv
Reģions filtram: