Izsludināts 2023. gada projektu konkurss uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai Rēzeknes novadā

Datums: 
24. Maijs, 2023
Reģions: 
Vieta: 
Rēzeknes novada pašvaldības telpās

Rēzeknes novada pašvaldība izsludina projektu konkursu „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai Rēzeknes novadā”. Projektu pieteikumu iesniegšanas laiks: no 2023. gada 18. maija līdz 19. jūnijam pl.16.30, iesniegt var Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95A, LV-4601, vai nosūta pa pastu uz iepriekšminēto adresi, vai nosūta uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv. Kopējais pieejamais finansējums: 100 000.00 EUR.
Rēzeknes novada pašvaldības finansējuma (granta) maksimālais apmērs vienam projektam – 5000.00 EUR, kooperatīvajām sabiedrībām 10 000.00 EUR.

Papildus finansējumu var saņemt vides pieejamības nodrošināšanai 2000.00 EUR.

Projekta iesniedzēja līdzfinansējums nav mazāks par 10% no projektā pieteiktās kopējās summas.

Vairāk informācijas: https://rezeknesnovads.lv/izsludinats-2023-gada-projektu-konkurss-uzneme...

Kontaktinformācija: 
Liāna Runča: tālr. 25740422, e-pasts: liana.runca@rezeknesnovads.lv
Reģions filtram: