Izsludināts LEADER konkurss sabiedriskā labuma projektiem Rēzeknes novadā

Datums: 
17. Aprīlis, 2023 līdz 17. Maijs, 2023
Reģions: 
Vieta: 
Rēzeknes novada partnerība

Biedrība “Rēzeknes novada partnerība” izsludina atklāta LEADER projektu iesniegumu konkursa 14. kārtu ar kopējo publisko finansējumu 185299,64 EUR. Projektu konkurss tiek izsludināts SVVA stratēģijas mērķa “Kvalitatīva un labiekārtota dzīves vide” Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējuma saņemšanai rīcībās: R 2.2. “Iedzīvotāju iniciatīvu attīstība, mūžizglītība” - piešķirtais finansējums 130299,64 EUR. Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam - 10000,00 EUR; Tērpu iegādei interešu izglītības un amatierkolektīvu vajadzībām (dejas, mūzika, sports, māksla u.tml.) - 5000,00 EUR; Apmācību projektiem – 2000,00 EUR. Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt pamatlīdzekļu (inventārs, aprīkojums) iegādi sabiedrisko aktivitāšu un mūžizglītības pakalpojumu attīstībai, interešu klubu izveidei. Maksimālā atbalsta intensitāte: 90% no projekta attiecināmo izmaksu summas. R 2.3. “Sociālo un veselības pakalpojumu attīstība” - piešķirtais finansējums 55000,00 EUR. Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam - 10000,00 EUR; Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt ieguldījumus pamatlīdzekļu (aprīkojums, inventārs) iegādi pakalpojumu pieejamībai un sociālo un veselības pakalpojumu attīstībai.Maksimālā atbalsta intensitāte: 90% no projekta attiecināmo izmaksu summas.

Projektu pieteikumus var iesniegt no 2023. gada 17. aprīļa līdz 2023. gada 17. maijam Lauku atbalsta dienesta (LAD) www.lad.gov.lv

Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login .

Atbalstam var pieteikties juridiska (tostarp biedrība un vietējā pašvaldība) vai fiziska persona, kas īstenos sabiedriskā labuma projektu Rēzeknes novadā. Tie ir projekti, kuros plānotajam mērķim nav komerciāla rakstura, par kuru rezultātu netiek prasīta samaksa un kuri ir publiski pieejami.

Projektu īstenošanas termiņš: viens gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.Izsludinātajā kārtā netiek atbalstītas būvniecības izmaksas.

Plašāka informācija biedrībā “Rēzeknes novada partnerība”, Atbrīvošanas alejā 90, Rēzekne, kā arī mājas lapā: www.rezeknespartneriba.lv.

Kontaktinformācija: 
Ineta Elksne, tālr.: 26363497, e-pasts: info@rezeknespartneriba.lv
Reģions filtram: