Rēzeknes novada pašvaldība sniegs atbalstu cīņai pret latvāni

Datums: 
1. Aprīlis, 2022 līdz 2. Maijs, 2022
Reģions: 
Vieta: 
Rēzeknes novads

Rēzeknes novada pašvaldības Vides aizsardzības fonda sēdē 2022. gada 10. martā apstiprināta Kārtība, kādā tiek finansēti pasākumi latvāņu apkarošanai Rēzeknes novada pašvaldībā. Pasākumu mērķis ir finansiāli motivēt un atbalstīt zemes īpašniekus iznīcināt šo invazīvo sugu un ierobežot tās izplatību.
Programma paredz, ka uz pašvaldības finansējuma saņemšanu var pretendēt fiziskas vai juridiskas personas, kuru zemes īpašumi atrodas Rēzeknes novada teritorijā un uz kuru zemes īpašuma ir fiksēta Sosnovska latvāņa izplatība vismaz 0,1 ha platībā. Latvāņu apkarošanas pasākumi tiek veikti piecus gadus. Piešķirtā finansējuma apjoms ir 80% no aktivitātes izmaksām gadā, bet ne vairāk kā 200 EUR uz 1 ha zemes platības, kas ir invadēta ar latvāņu sugas augu pirmajā gadā, ne vairāk kā 180 EUR uz 1 ha otrajā gadā, ne vairāk kā 140 EUR trešajā gadā, ne vairāk kā 120 EUR ceturtajā gadā un ne vairāk kā 100 EUR uz 1 ha piektajā gadā. Pēc šiem pasākumiem teritorija tiek apsekota vēl 5 gadus, lai izslēgtu latvāņu atkārtotu izplatīšanos. Finansējums tiek piešķirts no Rēzeknes novada pašvaldības Vides aizsardzības fonda kārtējā gada līdzekļiem. Lai saņemtu finansējumu zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam vispirms jāiesniedz VAAD (Valsts augu aizsardzības dienestā) iesniegums par valdītāju, ierobežošanas pasākumu veicēju un invadēto (ar latvāņiem aizaugušo teritoriju). Iesnieguma forma atrodama: https://www.vaad.gov.lv/lv/pakalpojumi/zinu-iesniegsana-par-sosnovska-la...
Pēc tam katru gadu līdz 15. martam (2022. gadā – līdz 2. maijam!) jāiesniedz iesniegums finansējuma saņemšanai, klāt pievienojot karti, kurā ir apzīmēta ar Sosnovska latvāni invadētā teritorija un fotofiksācija. Finansējumu iedala katra gada beigās, iepriekš apsekojot un izvērtējot veiktās darbības latvāņa apkarošanai. Ja apsekojot teritoriju atklājas, ka nav tikuši veikti pasākumi latvāņa apkarošanai, finansējums netiek piešķirts. Par latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu veikšanu ir atbildīgs zemes īpašnieks vai tās tiesiskais valdītājs. Kā informēja Rēzeknes novada pašvaldības vecākā vides speciāliste Ruta Sidorova, saskaņā ar Augu aizsardzības likumu, par bezdarbību latvāņu apkarošanā, sākumā tiek piemērots brīdinājums, bet nākamajā reizē jau sods – fiziskām personām no 50 līdz 1500 naudas vienībām, bet juridiskām personām – no 300 līdz 3000 eiro.

Vairāk informācijas- https://rezeknesnovads.lv/rezeknes-novada-pasvaldiba-sniegs-atbalstu-cin...
Vai arī griežoties Rēzeknes novada pašvaldībā.

Kontaktinformācija: 
Rēzeknes novada pašvaldības kontaktālrunis - 64622238
Reģions filtram: