Informatīvais seminārs par finanšu piesaistes iespējām lauku uzņēmējiem

Datums: 
9. Decembris, 2021
Reģions: 

Lai uzsāktu vai tālāk attīstītu saimniecisko darbību, nepieciešami ieguldījumi. Vai un kādas finansējuma piesaistīšanas iespējas ir lauku uzņēmējiem?
Rēzeknes novadā ir ļoti daudz pozitīvu piemēru ar sekmīgi realizētiem projektiem. Un ir mums cilvēki ar vēlmi darboties, bet kuriem šaubas vai neziņa traucē rast risinājumus. Ne tik vienkārši, ne tik viegli reizēm saprast, kur griezties pēc padoma, lai rastu atbildes uz jautājumiem.
Katrā atbalsta pasākumā ir konkrēti nosacījumi, kuriem jābūt izpildītiem jau uz projekta iesniegšanas brīdi. Piemēram, par saimnieciskās darbības reģistrēšanu Valsts ieņēmumu dienestā, par ieņēmumiem no produkcijas realizācijas pirms projekta iesniegšanas noslēgtajā gadā vai atbilstošam saimniecības novērtējumam naudas izteiksmē iesniegšanas brīdī.
Tāpēc LLKC Rēzeknes birojs aicina lauku iedzīvotājus piedalīties tiešsaistes seminārā, lai uzzinātu par finansējuma piesaistes iespējām, nosacījumiem saimnieciskās darbības uzsākšanai un attīstībai. Tā ir kopēja interese, jo no vietējo uzņēmēju, katras saimniecības stipruma lielā mērā atkarīgs, cik ekonomiski spēcīgā vidē dzīvojam.

9.decembrī plkst 10.00. ZOOM platformā notiks informatīvais seminārs par finanšu piesaistes iespējām lauku uzņēmējiem.

Obligāta pieteikšanās semināram zvanot pa tālr. 26524227 vai rakstot uz ēpastu sanita.geduseva@llkc.lv

Kontaktinformācija: 
Sanita Geduševa, tālr.nr.26524227, sanita.geduseva@llkc.lv
Pielikums: 
PielikumsIzmērs
informativa_sem.programma9.12.pdf177.33 KB
Kategorija: 
Lauku tīkls
Reģions filtram: