Bezmaksas apmācības "Medus sensorā novērtēšana"

Datums: 
14. Septembris, 2021 līdz 31. Oktobris, 2021
Vieta: 
Tiešsaistē (ZOOM vidē) un BIOR laboratorijā

Bezmaksas apmācības "Medus sensorā novērtēšana".

Pēc mācību dalībnieku lūguma, ir mainīts mācību norises laiks uz oktobra beigām - novembra sākumu. Ja interesē šī iespēja, tad noteikti sazinaties ar mācību organizātoriem - Dīns Cielavs (tālr. 29471161, e-pasts: agrichamber@agrichamber.lv)

MĀCĪBU PROGRAMMA (sk. pielikumā):
1. diena Teorija - tiešsaistē Zoom platformā
2. diena Teorija - tiešsaistē Zoom platformā
3. diena Praktiskās nodarbības, klātienē, BIOR laboratorijā, adrese Lejupes ielā 3, Rīgā.
(obligāta dalība visās mācību dienās)

Mācību lektori: BIOR eksperti Inese Ozollapa, Daina Podskočija un Jānis Liepiņš

Mācības ietver gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbības.
Dalībnieks saņems apliecību par mācību kursa pabeigšanu.
Dalībnieku skaits ir ierobežots.

Mācību dalībnieks var būt juridiska vai fiziska persona, kas iesaistīta lauksaimniecības, pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanas vai mežsaimniecības nozarēs, lauksaimniecības/meža zemes īpašnieks vai tiesiskais vadītājs, kā arī ģimenes locekļi.

Gala labuma guvējam svarīgi atbilst kādam no minētajiem kritērijiem:
• mazā saimniecība vai mežsaimniecisko pakalpojumu uzņēmums, kuru apgrozījums pēdējā noslēgtajā gadā nepārsniedz 15 000 euro
• meža zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ar meža zemes platību līdz 50 ha

Pieslēgšanās informācija teorētiskajām nodarbībām tiks nosūtīta īsi pirms mācību sākuma uz reģistrācijas veidlapā norādīto e-pasta adresi. Pieslēgšanās abās teorētisko nodarbību dienās sākot no 08:30

Tehniskais atbalsts: Elīna Masteiko - 28331239.

Apmācības rīko biedrība “Latvijas lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības kamera” ar Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītība un prasmju apguves pasākumi” finsējumu. LAD Līguma nr. 10 2.1-2 36/21/P9. Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

PASĀKUMA LAIKĀ IESPĒJAMA FOTOGRAFĒŠANA, AUDIO UN VIDEO IERAKSTU VEIKŠANA ar mērķi atspoguļot pasākuma norises gaitu. Uzņemtais materiāls var tikt reproducēts, izplatīts vai publicēts pasākuma organizatora interneta vietnēs un drukātajos materiālos.

PRAKTISKO NODARBĪBU APMEKLĒJUMĀ NEDRĪKST PIEDALĪTIES PERSONAS, KURĀM NOTEIKTA PAŠIZOLĀCIJA, MĀJAS KARANTĪNA VAI STINGRĀ IZOLĀCIJA, KĀ ARĪ PERSONAS, KURĀM IR ELPOŠANAS CEĻU INFEKCIJAS PAZĪMES.

!!! Tāpat norādām, ka nosacījums dalībai praktiskajā nodarbībā klātienē ir derīgs vakcinācijas, testēšanas vai pārslimošanas sertifikāts.
Ja tāda nav, tad pirms nodarbības būs jāveic siekalu tests uz vietas (nodrošina organizatori bezmaksas).

Kontaktinformācija: 
Dīns Cielavs (tālr. 29471161, e-pasts: agrichamber@agrichamber.lv)
Reģions filtram: