ZOOM platforma/Informatīvs seminārs "Aktualitātes augļu dārzā"