Iznācis “Lauku Lapas” maija numurs

Informatīvā izdevuma “Lauku Lapa” maija numurā skaidrojam aktuālās izmaiņas lauksaimniekiem atbalsta saņemšanā par platībām un dzīvniekiem.

Informējam par jaunumiem “Novada Garšas” šīs vasaras pasākumos.

Plašāk par elektronisko lauku pārvaldības sistēmu “Mans Lauks”, kas var atvieglot ikviena lauksaimnieka darba ikdienu.

Atgādinām par to, ka sākas laukstrādnieku nodokļa piemērošanas periods, kas ilgs līdz 30. novembrim.

Noderīgs raksts no lvportals.lv par to, ka dižkoku aizsardzība ir zemes īpašnieka pienākums un atbildība, pat ja koks vēl nav iekļauts aizsargājamo sarakstā.

Plašs materiāls par ES ilgtermiņa politiku lauku apvidos un LEADER pieeju kā vienu no instrumentiem novadu attīstībā.

Labās pieredzes stāsti: par keramiķes  Daigas Reiņikovas darbību Krustpils pagastā un Bergholdu ģimenes darvniecības pieredzi Turlavas pagastā.

Mežsaimniecības sadaļā: aktuālākais meža īpašniekiem pēc Satversmes tiesas sprieduma saistībā ar galvenās cirtes samazināšanu.

Rubrikā “Briseles gaiteņos” – no ES tirgus izņems kūpināšanas aromatizētājus, apstiprina Kopējās lauksaimniecības politikas pārskatīšanu u. c.

Kā vienmēr, tiek publicēts kalendārs ar svarīgākajiem datumiem, kurus lauku uzņēmējs nedrīkst aizmirst  nākamajā mēnesī.

Lauku Lapa Nr. 5 (230)

Dace Millere,
izdevuma “Lauku Lapa” redaktore

Pievienot komentāru