Tukumā "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai" noslēguma diena