“Trubenieki” turpina attīstīties, piesaistot ES finansējumu

GalerijaPrint

Zemnieku saimniecības “Trubenieki” īpašnieks Jānis Volksons pirms septiņiem gadiem par savu ideju audzēt šitake sēnes ar konsultantu LLKC Jelgavas konsultāciju birojā runāja čukstus, bet tagad Jānis ar lepnumu saka, ka šī ir viena no lielākajām šitakē sēņu audzēšanas saimniecībām Baltijā.

Aizrautīgu un interesantu stāstu par sēņu audzēšanas uzsākšanu un attīstību ir iespēja dzirdēt no paša īpašnieka, apmeklējot saimniecību Jelgavas novada Lielplatones pagastā. Un ne tikai dzirdēt. Jānis, uzņemot saimniecībā, pastāsta daudz interesantu faktu par sēnēm, parāda tikko izaugušas sēnes, ļauj pagaršot tās tieši norautas no koksnes, uzņem viesus koku ieskautā teltī, kas aprīkota ar galdiem un cienā ar gardu, tikko vārītu šitake sēņu zupu, klāt piedāvājot sēņu maizi ar sēņu sviestu. Baudot maltīti, ir iespēja iepazīties ar laikietilpīgo sēņu audzēšanas un iegūšanas procesu videostāstā. Ideja par tūristu grupu uzņemšanu radusies 2016. gadā, kad tika sagatavots pirmais projekts ar ES finansējuma piesaisti – LEADER projekts “Šitakē sēņu audzēšana un pārstrāde z/s “Trubenieki””. Projekta ietvaros iegādāts aprīkojums sēņu pulvera gatavošanai, lai pārstrādātu mazākas sēnes, uzstādīta nojume un uzbūvēts koka guļbūves namiņš ēdiena pagatavošanai, lai nodrošinātu tūristiem interesantu un aizraujošu uzņemšanu saimniecībā ar degustācijām. Saimniecība ir guvusi lielu atsaucību un atpazīstamību, tūristi ar prieku atgriežas šeit vēlreiz un iesaka apmeklēt arī citiem. Jānis stāsta, ka šobrīd brīvdienās piesakās pat līdz 200 cilvēku gan no Latvijas, gan kaimiņu valstīm. Šogad tūristu bijis krietni mazāk izsludinātā ārkārtas stāvokļa dēļ, bet uz rudeni rezervācijas ir visās brīvdienās. Nākotnē tiek plānots ierīkot apsildāmu ēku, lai būtu iespējams uzņemt tūristu grupas visu gadu.

Attīstot tūrisma pakalpojumu sniegšanu, visa sēņu produkcija tika izpirkta uz vietas saimniecībā, tādēļ bija nepieciešams domāt par ražošanas paplašināšanu. 2017. gadā tika īstenots projekts apakšpasākumā 6.3. Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības – “Šitake sēņu audzēšanas attīstība Jelgavas novadā”. Projekta ietvaros ierīkots inkubators 100 m2 platībā, nodrošinot atbilstošus apstākļus sēņu audzēšanai un iegūstot ražu visu gadu. Savukārt, palielinot ražošanas apjomu, bija jādomā, kā roku darbu padarīt efektīvāku. Sākotnēji ražošanas process bijis gan laikietilpīgs, gan smags roku darbs. Sēnes tiek audzētas uz 1,25 m gariem baļķiem, kuros tiek urbti caurumi un iestādīts micēlijs. Baļķi tiek krauti cits uz cita, novietoti un pārvietoti ražas novākšanai vairākas reizes. Atrodot sadarbības partnerus Japānā, tika iegādāta specializēta iekārta micēlija pildīšanai un atbilstošs materiāls urbumu aizvēršanai. 2019. gadā realizēts projekts apakšpasākumā 4.1. Ieguldījumi materiālajos aktīvos –“Šitake sēņu audzēšanas attīstība Jelgavas novadā 2019”, kura ietvaros iegādāts teleskopiskais iekrāvējs un piekabe, lai atvieglotu un padarītu efektīvāku kraušanas un pārvietošanas procesu. Ražošanas procesu veic algots darbinieks, savukārt Jānis plāno piegādes katru ceturtdienu un uzņem tūristu grupas. 2019. gadā saimniecība uzsākusi sertifikāciju, lai iegūtu bioloģiskās saimniecības statusu.

Saimniecība aktīvi sadarbojas ar citām Jelgavas novada saimniecībām un pašvaldību dažādu pasākumu organizēšanā. Jānim ideju netrūkst par saimniecības attīstību un dažādošanu. 2020. gadā apstiprināts LAEDER z/s "Trubenieki" un z/s "Blūdži" kopprojekts pārtikas produktu pārstrādes paplašināšanai”. Projekta ietvaros tiks radīti jauni, veselīgi pārstrādes produkti abās saimniecībās. Idejas vēl netiks atklātas, bet zinām, ka tuvākajā laikā sagaidīsim un varēsim degustēt jaunumus.

LLKC Jelgavas konsultāciju biroja darbinieki bija viena no pirmajām uzņemtajām tūristu grupām saimniecībā un, gatavojot projektu pieteikumus, seko līdzi un atbalsta saimniecības idejas un izaugsmi, kā arī kļuvuši par labiem sadarbības partneriem.

Agnese Stivriņa,
LLKC Jelgavas nodaļas lauku attīstības konsultante

Foto: Agnese Stivriņa, Jānis Volksons

Foto galerija: 

Pievienot komentāru