Iznācis “Lauku Lapas” septembra numurs

Informatīvā izdevuma “Lauku Lapa” septembra numurā informācija par Zemkopības ministrijas iecerētajiem pasākumiem, atbalstot dabas stihijās cietušos lauksaimniekus.  Arī reportāža par “Novada Garšas” pēdējo no reģionālajiem pasākumiem Vidzemē, kas ieinteresēja īpaši ar skolu ēdināšanas tēmu.

Grāmatvedības sadaļā – par noteikumiem, lai piedalītos pārtikas tirdzniecībā publiskajos pasākumos, tajā skaitā gaidāmajos Mārtiņdienas un Ziemassvētku tirdziņos.

Dārzkopības rubrikā turpinās mūsu speciālista Māra Narvila stāsts par to, kādas idejas varam pārņemt no dārzkopjiem Zviedrijā.

Labās pieredzes stāsti: par Kristīnes un Armanda Ģēģeru saimniecību “Ludzas Rozes”, kas piedāvā plašu griezto ziedu un stādu klāstu; par Indras Endzeles minizoo, kas saimniecei ļāvis piepildīt savas vēlmes un iepriecina visdažādākos cilvēkus; kā saimnieko no Vācijas atbraukušais Fabians Fennels, kurš uzskata, ka problēmas zemkopībā ir, bet tās nedrīkst kļūt par traucēkli – jākonstatē un jārisina, priecājoties par savu darbu šajā zemē.

Mežsaimniecības sadaļā: ko ievērot, dodoties mežā.

Rubrikā “Briseles gaiteņos”: par to, kā vilki apdraud Eiropas reģionus; patiesajām ražas prognozēm un situāciju ES mežos.

Kā vienmēr, tiek publicēts kalendārs ar svarīgākajiem datumiem, kurus lauku uzņēmējs nedrīkst aizmirst  nākamajā mēnesī.

Lauku Lapa Nr. 9 (222)

Dace Millere,
izdevuma “Lauku Lapa” redaktore

Pievienot komentāru