06.03., 11.03.2024.| Tukums| Mācības "Lauksaimniecības produktu ražošanas procesu un tehnoloģiju pilnveidošana un attīstīšana (siera ražošana)"

Datums: 
6. Marts, 2024
Vieta: 
Tukuma konsultāciju birojs
Nozare: 

SIA “LLKC” Tukuma konsultāciju birojs aicina lauksaimniekus uz ES daļēji finansētām mācībām “Lauksaimniecības produktu ražošanas procesu un tehnoloģiju pilnveidošana un attīstīšana” (siera ražošana)

Mācību norise: 06.03., un 11.03.2024. – Tukuma konsultāciju birojā, Ed. Veidenbauma ielā 9, Tukumā; “Lielozoli”, Slampes pag., Tukuma nov.
Līdzmaksājums:
Mazām saimniecībām (10%) 32.55 eiro
Lielām (50%) 162.75 eiro
Atbilstoši pasākuma nosacījumiem mazā saimniecība ir tāda, kurai pēdējā noslēgtā gadā apgrozījums nepārsniedz 15000 eiro un/vai meža zemes īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem ar meža zemes platību līdz 50 hektāriem.
Kopējais mācību ilgums: 16 akadēmiskās stundas.
Lektori: Jeļena Zagorska, Liene Ozola, Sandra Muižniece-Brasava
Mācībās jāpiedalās abas mācību dienas!

Pieteikšanās saite: https://forms.gle/XLQTN6sy4ZmR2Xbi7

Mācību dalībnieks var būt juridiska vai fiziska persona, kas iesaistīta lauksaimniecības, pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanas vai mežsaimniecības nozarēs, kā arī lauksaimniecības/meža zemes īpašnieks vai tiesiskais vadītājs.
Dalībnieku skaits ierobežots!
Par dalību mācībās tiks izsniegti apliecinājumi.

Informācija:
sarma.rotberga@llkc.lv, t. 28381255

Mācības tiek nodrošinātas Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma 2014.-2020. gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, LAD Līguma nr. 10.2.1-2.36/23/P21.
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Pasākuma laikā iespējama fotografēšana, audio un video ierakstu veikšana
ar mērķi atspoguļot pasākuma norises gaitu. Uzņemtais materiāls var tikt reproducēts, izplatīts vai publicēts pasākuma organizatora interneta vietnēs un drukātajos materiālos.

Kontaktinformācija: 
T. 28381255-Sarma Rotberga
Kategorija: 
LLKC
Reģions filtram: