Latvijas produkti, kas iekļauti ES kvalitātes politikas pārtikas shēmās

Ar mērķi aizsargāt konkrētu produktu nosaukumus, veicināt to unikālo īpašību saglabāšanu, kas saistītas ar ģeogrāfisko izcelsmi un tradicionālo gatavošanas veidu, Eiropas Savienībā jau kopš 90. gadiem darbojas īpaša kvalitātes politika, kuras shēmās iekļauti arī produkti no Latvijas.

Lai palīdzētu sabiedrībai atpazīt un izvēlēties produktus ar īpašu vērtību, LLKC uzsāk informējošo kampaņu par ES kvalitātes politikas pārtikas shēmās iekļautajiem produktiem no Latvijas.

Garantēto tradicionālo īpatnību shēmā, kuras galvenais kritērijs – produktam konkrētā teritorijā jābūt lietotam vismaz 30 gadus, recepti nododot no vienas paaudzes nākamajai, iekļauti trīs produkti: sklandrauši, salinātā rudzu  rupjmaize, Jāņu siers.

Aizsargātas cilmes vietas nosaukuma shēmā visam procesam, sākot no audzēšanas līdz produkta iesaiņošanai, jānotiek konkrētajā ģeogrāfiskajā apgabalā. Šajā shēmā iekļauti: Latvijas lielie pelēkie zirņi.

Aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu shēma ietver produktus, kam piemīt īpašības vai reputācija, kas cieši saistīta ar konkrēto ģeogrāfisko apgabalu, turklāt vismaz vienu no ražošanas posmiem jāveic šajā apgabalā. Šajā shēmā iekļauti: Carnikavas nēģi, Rucavas baltais sviests, Salacgrīvas nēģi.

Protams, par šīm shēmām esam dzirdējuši, redzam arī atšķirīgās uzlīmes uz produktiem, bet – vai tādēļ mēs šos produktus izvēlamies iegādāties biežāk? Vai un kāpēc tie būtu jāiegādājas, tādējādi atbalstot arī to ražotājus?

Produktu iekļaušana ES kvalitātes shēmās ļauj saglabāt un izcelt katrā konkrētā valstī tapušus produktus, vairo patērētāja uzticību tiem un palīdz atšķirt kvalitatīvus produktus. Jo vairāk sabiedrība par tiem zina, izvēlas un tos iegādājas, jo ražotājs tos spēj labāk pārdot. Jāpiezīmē, ka šīm norādēm, kas atzītas arī par intelektuālo īpašumu, ir arvien lielāka nozīme tirdzniecībā starp ES un citām valstīm.

Atgādināsim, ka kopumā ES kvalitātes shēmās reģistrēti 68 garantēto tradicionālo īpatnību produkti, 674 aizsargātas cilmes vietas nosaukumi un 906 aizsargātas ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu lauksaimniecības un pārtikas produkti.

Latvija ir ar senām tradīcijām zivsaimniecībā, un šī ir iespēja meklēt arī vēl citus produktus, kas virzāmi uz šim shēmām. Ceļš uz ģeogrāfisko shēmu norāžu iegūšanu ir laikietilpīgs process.  

Ja zivsaimniecības produkcijas ražotājiem ir nepieciešama plašāka konsultācija par iespējām virzīties uz kādu kvalitātes shēmu, sazinieties ar LLKC Zivsaimniecības nodaļu, 28304909, kristaps.gramanis@llkc.lv.

Kristaps Gramanis,
LLKC Zivsaimniecības nodaļas vadītājs

 

Pievienot komentāru