Iznākusi decembra “Zivju Lapa”

Informatīvā izdevuma “Zivju Lapa” decembra numurā par  Zivsaimniecības iespējām un izaicinājumiem no 2023. gada, par  paveikto un turpmāk darāmo. Tas tika runāts decembra sākumā notikušajā zivsaimniecības nozares konferencē. Šajā plānošanas periodā zivsaimniecības nozarei bija pieejami 183,5 miljoni eiro, nodrošinot ieguldījumus zivapstrādē, zvejniecībā, ostās un vietējās kopienās. No 2023. gada Eiropas Jūrlietu, zivsaimniecības un akvakultūras fonda (EJZAF) ieguldījums nozarei plānots 192,7 miljoni eiro.

LLKC nu jau trešo gadu organizētajā pārtikas produktu kvalitātes un garšas konkursā “Novada Garša” 20 produkti (no 10 ražotājiem) startēja zivju produktu kategorijā, saņemot 11 medaļas. Informējam, kur var iegādāties šo ražotāju produktus.

Stāstījums par lauksaimniecības un zivsaimniecības ģimenes uzņēmumu SIA “GMS” Alūksnes novada Ziemera pagasta “Lūdiķos-1”, kas attīsta zivsaimniecību jau vairāk nekā desmit gadu, saimniecisko darbību pakāpeniski paplašinot ar citiem lauksaimniecības veidiem.

Iznākusi “Zivsaimniecības gadagrāmata 2022”, paziņojam par tās iegādes iespējām. Šis ir gadagrāmatas izdošanas 26. gads, un tā jau tradicionāli ir kļuvusi par ceļvedi zivsaimniecības nozares aktuālajos jautājumos.

Reportāža par aizvadīto Nēģu dienu Pāvilostā un to, ka “Salacgrīvas nēģi” ierakstīti Eiropas Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā.

Dace Millere,

LLKC Apgāda redaktore

ZIVJU LAPA NR. 4 (58)

Pievienot komentāru