16.08.2023. | MKPC Madona nodaļa | Izglītojošais seminārs "Ūdenteču un ūdenstilpju aizsargjoslas, likumdošana. Meža apsaimniekošana ūdens objektu tuvumā, tās ietekme uz ekosistēmām, labā prakse"

Datums: 
16. Augusts, 2023
Reģions: 
Vieta: 
Pamatu iela 14

Ūdenteču un ūdenstilpju aizsargjoslas, likumdošana. Meža apsaimniekošana ūdens objektu tuvumā, tās ietekme uz ekosistēmām, labā prakse

- Ūdensteču un ūdenstilpju aizsargjoslas, kādi ierobežojumi pastāv šajās aizsargjoslās. Iespējamās kompensācijas.
- Meža ekosistēmu pakalpojumi. Mežsaimniecības ietekme uz meža un saistīto ekosistēmu pakalpojumiem.
- Labā prakse meža apsaimniekošanā ūdens objektu tuvumā
- Objekts mežā!
- Meža apsaimniekošanas piemēri,ja īpašumā mežs robežojas ar upi vai ezeru
- Diskusija par piekrastes mežu apsaimniekošanu un faktoriem, kas jāņem vērā, to īstenojot.

Lektori: Mairita Bondare (Meža konsultāciju pakalpojumu centrs), Andris Barkāns (Valsts meža dienests), Zane Lībiete (Vadošā pētnice LVMI "Silava")

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta, tālr. 28381176, mairita.bondare@mkpc.llkc.lv!

Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā

Kontaktinformācija:

MKPC Madonas nodaļa. Mairita Bondare. E-pasts: mairita.bondare@mkpc.llkc.lv, tel.nr. +371 28381176
MKPC Centrālais birojs. Jana Alksnīte. E-pasts: jana.alksnite@mkpc.llkc.lv

Kontaktinformācija: 
Mairita Bondare. E-pasts: mairita.bondare@mkpc.llkc.lv, tel.nr. +371 28381176
Pielikums: 
Kategorija: 
Lauku tīkls
Reģions filtram: