Gulbenes novads

AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA LAUKU UZŅĒMĒJIEM GULBENES NOVADĀ 2024. gadā.

SIA LLKC Gulbenes birojs rīko informatīvu semināru
AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA LAUKU UZŅĒMĒJIEM 2024. gadā.
24.04.2024, plkst. 11.00 Druvienas bibliotēkā, Druviena, Gulbenes nov.

- Aktualitātes ES tiešmaksājumos.
- "Mans Lauks" lietošanas iespējas.
- Informācija par piedāvātajiem pakalpojumiem un plānotajām aktivitātēm 2024. gadā.
- Par projekta iespējām lauksaimniecības uzsākšanā, attīstībā un materiālu iegādē.

Pieteikšanās:
Rasa Medne, 28654368, rasa.medne@llkc.lv

AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA LAUKU UZŅĒMĒJIEM GULBENES NOVADĀ 2024. gadā.

SIA LLKC Gulbenes birojs rīko informatīvu semināru
AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA LAUKU UZŅĒMĒJIEM 2024. gadā.
24.04.2024, plkst. 11.00 Druvienas bibliotēkā, Druviena, Gulbenes nov.

- Aktualitātes ES tiešmaksājumos.
- "Mans Lauks" lietošanas iespējas.
- Informācija par piedāvātajiem pakalpojumiem un plānotajām aktivitātēm 2024. gadā.
- Par projekta iespējām lauksaimniecības uzsākšanā, attīstībā un materiālu iegādē.

Pieteikšanās:
Rasa Medne, 28654368, rasa.medne@llkc.lv

Biedrība “SATEKA” izsludina atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 1. kārtu

Biedrība “SATEKA” izsludina atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 1.kārtu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna 2023.–2027. gadam intervences LA19 “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana” aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”. Projektu iesniegumu pieņemšanas termiņš: 05.03.2024.–05.04.2024.

Grantu konkurss "Uzņēmīgi Gulbenes novadā" 2024

Izsludināts Gulbenes novada pašvaldības projektu konkursa “UZŅĒMĪGI Gulbenes novadā” komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai.

Konkursa mērķis – stimulēt komercdarbības attīstību Gulbenes novadā, sniedzot finansiālu atbalstu uzsākšanai vai attīstībai, veicinot nodarbinātību, preču un pakalpojumu dažādošanu.

2024. gada grantu konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņi paredzēti līdz:
2.aprīlim;
2.jūlijam;
2.oktobrim.

Satiec savu meistaru

2024. gada 6. un 7.aprīlī plkst. 10.00 - 14.00
Druvienas Latviskās dzīvesziņas centrā "Satiec savu meistaru!".
Pieteikšanās un informācija: e-pastā: druviena@gulbene.lv vai pa tālr. +371 26410835

Ikviens meistars, kas vēlas piedalīties pasākumā, aicināts pieteikt savu meistarklasi, lekciju vai cita veida aktivitāti, līdz 2024. gada 26. februārim aizpildot tiešsaistes anketu.

ZINĀŠANU ATJAUNOŠANA 2.reģistrācijas klases AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU profesionālo lietotāju apliecību pārreģistrēšanai

ZINĀŠANU ATJAUNOŠANA
2.reģistrācijas klases
AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU
profesionālo lietotāju apliecību pārreģistrēšanai -
Piesakies uz LLKC Gulbenes birojs rīkotajām maksas mācībām klātienē 12.martā.

Mācību tēmas:
- Grozījumi normatīvajos aktos.
- Augu aizsardzība Latvijā.
- Izmaiņas augu aizsardzības līdzekļu reģistrā.
- Kultūraugu slimības un augu kaitēkļu un slimību izplatības, ierobežošana.
- Darba aizsardzības prasības, strādājot ar augu aizsardzības līdzekļiem.

Lapas

Subscribe to RSS - Gulbenes novads