30.06.2023. | MKPC Ziemeļkurzemes nodaļa | Informatīvs seminārs "Kopšanas cirtes, Galvenās cirtes, Izlases cirtes,Sanitārās cirtes pielietošana mežsaimniecībā."

Datums: 
30. Jūnijs, 2023
Reģions: 
Vieta: 
Skutuļi

Semināra tēma:Kopšanas cirtes, Galvenās cirtes, Izlases cirtes,Sanitārās cirtes pielietošana mežsaimniecībā.

- Koku šķērslaukuma, augstuma,kubatūras noteikšana
- Koku izvērtēšana pirms cišanas.
- Galvenās cirtes pielotojums mežā.
- Koku caurmēra,augstuma,kubatūras noteikšana.
- Cērtamās platības iezīmēšana dabā.
-Sanitārās cirtes izvērtēšana un bojāto koku atpazīšana.

Lektori: Oskars Zaļkalns (VMD Meža un vides aizsardzības daļas vecākais eksperts).

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta, tālr. 26438175, valdis.usne@mkpc.llkc.lv!

Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā

Kontaktinformācija:
MKPC Ziemeļkurzemes nodaļa. Valdis Usne. E-pasts: valdis.usne@mkpc.llkc.lv, tel.nr. +371 26438175
MKPC Centrālais birojs. Jana Alksnīte. E-pasts: jana.alksnite@mkpc.llkc.lv

Kontaktinformācija: 
Valdis Usne, 26438175, valdis.usne@mkpc.llkc.lv
Kategorija: 
Lauku tīkls
Reģions filtram: