Kuldīgas novads

19.08.2023IMājas kafejnīcu diena SUITOS

19. augustā vēsturiskajā Suitu novadā (Alsungā un Jūrkalnē) jau ceturto reizi notiks pasākums, kurā vietējie ļaudis tikai uz vienu dienu vērs savas mājas durvis apmeklētājiem un cienās ar pašu gatavotiem ēdieniem. Būs iespēja iepazīt bagāto suitu kulināro mantojumu, dzirdēt suitu dziesmas un stāstus, klausīties vietējo muzikantu spēli, dancot, iepazīt suitu tradīcijas, piedalīties radošās darbnīcās un spēlēs, un vēl daudz ko citu. Šogad ciemiņus gaidīsim 10 māju kafejnīcās. Brauc šorp uz ritīg suit padarīšen!

02.08.2023 | Lauka diena par substrāta nozīmi dārzeņu audzēšanā

LLKC sadarbībā ar Simonu Zanderi ("Blāzmas", Vārmes pagasts, Kuldīgas novads), biedrību “Latvijas Dārznieks” un APP “Dārzkopības institūts” 2. augustā aicina apmeklēt lauka dienu “Sāļu koncentrācijas substrātā ietekme uz dārzeņu ražu un kvalitāti”.

Norises laiks un vieta: 02.08.2023. no pulksten 10.00 līdz 13.40, Bērnudārzs, Vārmes pagasts, Kuldīgas novads, Vārmes pagasta bibliotēka un “Blāzmas”, Vārmes pagasts, Kuldīgas novads.

30.06.2023. | MKPC Ziemeļkurzemes nodaļa | Informatīvs seminārs "Kopšanas cirtes, Galvenās cirtes, Izlases cirtes,Sanitārās cirtes pielietošana mežsaimniecībā."

Semināra tēma:Kopšanas cirtes, Galvenās cirtes, Izlases cirtes,Sanitārās cirtes pielietošana mežsaimniecībā.

- Koku šķērslaukuma, augstuma,kubatūras noteikšana
- Koku izvērtēšana pirms cišanas.
- Galvenās cirtes pielotojums mežā.
- Koku caurmēra,augstuma,kubatūras noteikšana.
- Cērtamās platības iezīmēšana dabā.
-Sanitārās cirtes izvērtēšana un bojāto koku atpazīšana.

Lektori: Oskars Zaļkalns (VMD Meža un vides aizsardzības daļas vecākais eksperts).

15.06.2023 | Lauka diena SIA “Lāses AM” novietnē “Kolumbi”

LLKC sadarbībā ar SIA “Lāses AM” novietni “Kolumbi” (Rumbas pagasts, Kuldīgas novads), GLAB un LBTU aicina apmeklēt demonstrējuma lauka dienu par zīdītājgovju pirmās laktācijas iespējām un izaicinājumiem.

Lauka diena notiks 15. jūnijā,  plkst. 09.30–13.00 gaļas liellopu novietnē “KOLUMBI”, Kuldīgas novads, Rumbas pagasts.

8.06.2023.|Alsungas pagasts| Seminārs "Siltumenerģijas ieguve un izmantošana segtajās platībās"

8. jūnijā no plkst. 11.00 līdz plkst. 13.45 Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte (LBTU, iepriekš LLU) kopā ar sadarbības partneriem projekta ietvaros organizē semināru "Siltumenerģijas ieguve un izmantošana segtajās platībās". Tajā aicināti pieteikties nozares pārstāvji un ikviens interesents, kuram saistoša šī tēma.

19.04.2023.IMācībasI ZOOM platformāI Dabai draudzīga saimniekošana pēc permakultūras principiem

LLKC Kuldīgas birojs aicina uz maksas mācībām "Dabai draudzīga saimniekošana pēc permakultūras principiem".

Mācības norisināsies 19.04.2023 no 15.00 līdz 18.00 tiešsaistē ZOOM platformā.

Mācību maksa 15 EUR(t.sk. PVN)

Mācību tēmas:
1)Permakultūras principi ilgtspējīgā saimniekošanā
2)Dabai draudzīgas metodes augsnes auglības atjaunošanai un kvalitatīvas ražas novākšanai.
3)Praktiskā pieredze permakultūras saimniecības izveidē un apsaimniekošanā, gūstot maksimālu rezultātu.

Lapas

Subscribe to RSS - Kuldīgas novads