30.03.2023., MKPC Madonas nodaļa| Seminārs "Meža koku stādu pieejamība kokaudzētavās. Kārtība kā saņemt atļauju lauksaimniecības zemju apmežošanai Madonas novadā, l./s. apmežošana- dažādi risinājumi"

Datums: 
30. Marts, 2023
Vieta: 
Tiešsaistē ZOOM platformā

Semināra tēma:

- Meža koku stādu pieejamība LVM “Sēklas un stādi” kokaudzētavās 2023.gada pavasarim

- Stādu pieejamība, stādu pieteikšanas kārtība kokaudzētavā “Birchers"

- L./s. zemju apmežošana- ar ko sākt, kāda kārtība, kādi saskaņojumi vēl nepieciešami

- Koku ieaudzēšana veidojot mežaudzes, plantāciju mežus, īscirtmeta atvasājus, meliorācijas sistēmu buferzonas, agromežsaimniecības sistēmas

Lektori: Irēna Aleksejuka, Kristers Celmiņš, Lelde Celmiņa, Dagnija Lazdiņa.

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta, tālr. 28381176, mairita.bondare@mkpc.llkc.lv!

Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā.

Kontaktinformācija:
MKPC Madonas nodaļa. Mairita Bondare. E-pasts: mairita.bondare@mkpc.llkc.lv, tel.nr. +371 28381176
MKPC Centrālais birojs. Līga Solosteja. E-pasts: liga.solosteja@mkpc.llkc.lv

Kontaktinformācija: 
mairita.bondare@mkpc.llkc.lv
Pielikums: 
PielikumsIzmērs
programma_9427_1.pdf144.21 KB
Kategorija: 
Lauku tīkls
Reģions filtram: