Madonas novads

30.06.2023. | MKPC Madonas nodaļa | Informatīvs seminārs "Egļu astoņzobu mizgrauža izplatība, svaigi invadētu koku atpazīšana, kaitēkļa mazināšanas iespējas"

Semināra tēma: Egļu astoņzobu mizgrauža izplatība, svaigi invadētu koku atpazīšana, kaitēkļa mazināšanas iespējas

- MK rīkojums Nr. 180 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"- īss kopsavilkums.
- Egļu astoņzobu mizgrauzis - postošākais kaitēklis parastajai eglei.
- Mizgrauža raksturojums, atpazīstamība.
- Meža sanitārā stāvokļa apsekošana objektos.
- Egļu astoņzobu mizgraužu invadēto egļu atpazīšana.
- Pasākumi kaitēkļa ierobežošanai konkrētajā īpašumā, praktiski ieteikumi meža īpašniekam.

- Objekts mežā!

29.06.2023 | Notiks seminārs par starpatnešanās intervāla samazināšanas iespējām

LLKC sadarbībā ar SIA “3DPRO”, GLAB un AREI 29. jūnijā  aicina apmeklēt demonstrējuma noslēguma semināru par starpatnešanās intervāla samazināšanas iespējām bioloģiskā saimniekošanā.

Noslēguma seminārs  notiks viesnīcā “Hotel Ērgļi”, (banketu zālē) Rīgas iela 31, Ērgļi, Madonas novads, otrā daļa SIA “3DPRO” novietnē. Pasākums norisināsies 29. jūnijā no plkst. 10.30 līdz 13.30.

Madonas KB/Informatīvais bezmaksas klātienes seminārs/ Par jaunajiem atbalsta maksājumiem biškopības saimniecībām un to saņemšanas nosacījumiem 2023 gadā. Biškopības aktualitātes pavasarī.

Valsts KLP tīkla Pasākumu ietvaros rīkots
Informatīvais seminārs
Par jaunajiem atbalsta maksājumiem biškopības saimniecībām un to saņemšanas nosacījumiem 2023 gadā. Biškopības aktualitātes pavasarī.

Norises vieta: Vidzemes kinoteātra zāle, Tirgus iela 5, Madona, Madona, Madonas novads

Datums: 11.05.2023.

Gr. nr. 7 Ma-S

Madonas KB/Par jaunajiem atbalsta maksājumiem un to saņemšanas nosacījumiem. Aktualitātes un prasības bioloģiskajā lauksaimniecībā 2023. gadā. Bioloģiskās lauksaimniecības perspektīvas.

Valsts KLP tīkla Pasākumu ietvaros rīkots
Informatīvais seminārs
Par jaunajiem atbalsta maksājumiem un to saņemšanas nosacījumiem.
Apakštēma: Aktualitātes un prasības bioloģiskajā lauksaimniecībā 2023. gadā. Bioloģiskās lauksaimniecības perspektīvas.
Norises vieta: Madonas Kultūras nams, Raiņa iela 12, Madona, Madonas novads
Datums: 28.04.2023.
Gr. nr. 5 Ma-S
Reģistrēšanās no 9.30
Sākums plkst. 10.00

19.03.2023. | MKPC Madona | Informatīvs seminārs "Egļu astoņzobu mizgrauža izplatība, kaitēkļa mazināšanas iespējas, aktualitātes saistībā ar izsludināto ārkārtas situāciju"

Egļu astoņzobu mizgrauža izplatība, kaitēkļa mazināšanas iespējas, aktualitātes saistībā ar izsludināto ārkārtas situāciju:

18.04.2023. | MKPC Sēlijas nodaļas | Informatīvais seminārs | No sēklas līdz stādam - seminārs par meža stādiem un stādīšanu

No sēklas līdz stādam - seminārs par meža stādiem un stādīšanu:

- Meža stādi, to veidi, izmantošana meža atjaunošanā un ieaudzēšanā.
- Bērza sēklu iegūšana, selekcija.
- Bērza ietvarstādu audzēšana.
- Kalsnavas kokaudzētavas apskate.
- Ekskursija Mežvidu kokaudzētavā.

Lektori:
- Laima Zvejniece (Sēklas un stādi administrācijas ražošanas izpilddirektore),
- Jānis Auziņš (Kalsnavas sēklkopības iecirkņa vadītājs),
- Jānis Lapše (Kalsnavas kokaudzētavas vadītājs),
- Marta Soma (Mežvidu kokaudzētavas vadītāja.

20.04.2023 Ērgļos | Lauka diena par starpatnešanās intervāla samazināšanas iespējām

LLKC sadarbībā ar SIA “3DPRO”, GLAB un AREI 20. aprīlī aicina apmeklēt demonstrējuma lauka dienu par starpatnešanās intervāla samazināšanas iespējām bioloģiskā saimniekošanā.

Lauka diena notiks Ērgļu saieta namā, Rīgas iela 5, Ērgļos, Madonas novadā; otrā daļa – SIA “3DPRO” novietnē. Pasākums norisināsies 20. aprīlī no plkst. 11.00 līdz 14.30.

30.03.2023., MKPC Madonas nodaļa| Seminārs "Meža koku stādu pieejamība kokaudzētavās. Kārtība kā saņemt atļauju lauksaimniecības zemju apmežošanai Madonas novadā, l./s. apmežošana- dažādi risinājumi"

Semināra tēma:

- Meža koku stādu pieejamība LVM “Sēklas un stādi” kokaudzētavās 2023.gada pavasarim

- Stādu pieejamība, stādu pieteikšanas kārtība kokaudzētavā “Birchers"

- L./s. zemju apmežošana- ar ko sākt, kāda kārtība, kādi saskaņojumi vēl nepieciešami

- Koku ieaudzēšana veidojot mežaudzes, plantāciju mežus, īscirtmeta atvasājus, meliorācijas sistēmu buferzonas, agromežsaimniecības sistēmas

Lektori: Irēna Aleksejuka, Kristers Celmiņš, Lelde Celmiņa, Dagnija Lazdiņa.

Madonas KB tiešsaistes seminārs Zoom platforma/VAAD Lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) pārvaldības sistēma un darbības tajā.

Madonas konsultāciju biroja rīkotais informatīvais seminārs

VAAD Lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) pārvaldības sistēma un darbības tajā.

Norises vieta: Poruka ielā 2, Madona, Madonas KB tiešsaistes seminārs Zoom platforma

Datums: 31.03.2023.Gr. nr. 4 Ma-S Sākums plkst. 12.00

VAAD Lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) pārvaldības sistēma un darbības tajā. Lauku saimniecību elektroniskās pārvaldības sistēmas “MANS LAUKS”, LLKC aktualitātes 2023.gadā

To noskaidrosim informatīvajā seminārā- tiešsaistes seminārs Zoom plaforma

Lapas

Subscribe to RSS - Madonas novads