Informatīvs seminārs Rēzeknes novada Pušā - Aktualitātes lauku un mežu apsaimniekošanā

Datums: 
19. Aprīlis, 2017
Reģions: 
Vieta: 
Pušas kultūras nams

Tiešo maksājumupiešķiršanas kārtība 2017. gadā. MK 09.06.2015. noteikumu nr. 292 ,,Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas
kārtība pasākumā ,,Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība apakšpasākumam ,,Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot
mazās lauku saimniecības'' nosacījumi un to izpildes kārtība'. Konsultāciju pasākuma aktivitāte meža īpašniekiem LAP 2014.-2020. ietvaros. Informācija par ES nozīmes īpaši aizsargājamo meža un itu biotopu kartēšanu 2017.-2019.gados. Apmācības meža īpašniekiem, medniekiem un nozarē nodarbinātajiem LAP 2014.-2020.ietvaros. Par darbībām ar apstiprinātiem ES projektiem
meža īpašniekiem. Gaidāma nākamā kārta.

Kontaktinformācija: 
Valda Brice 28692818, valda.brice@mkpc.llkc.lv
Pielikums: 
PielikumsIzmērs
re_19.04programma_3986.pdf197.37 KB
Kategorija: 
Lauku tīkls
Reģions filtram: