Informatīvs seminārs Aronas pagasta Lauterē - Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, aktualitātēm, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu un Āfrikas Cūku mēri, pavasaris - meža stādīšanas laiks

Datums: 
3. Maijs, 2016
Reģions: 
Vieta: 
Lauteres kultūras nams

Aktualitātes lauksaimniekiem, ES un valsts atbalsts. Drošības prasības un to ievērošana cīņā ar Āfrikas Cūku mēri. ES atbalsta iespējas meža īpašniekiem. Noteikumu grozījumi pēc pirmās kārtas.
Baltalkšņa audzes, to iespējamā nomaiņa ar citām koku sugām, pieejamais ES atbalsts par baltalkšņa un blīgznu audžu nomaiņu.
Baltalksnis upju aizsargjoslā-šo audžu apsaimniekošana..
Pavasaris – meža stādīšanas laiks, ieteikumi, kas jāņem vērā.
Filmiņas par meža atjaunošanu demonstrēšana.
Diskusijas, atbildes uz jautājumiem. Individuālas konsultācijas.

Kontaktinformācija: 
Mairita Bondare , mob. tel. 28381176 ; mairita.bondare@mkpc.llkc.lv
Pielikums: 
PielikumsIzmērs
info_5-lautere-03.05.2016.doc37.5 KB
Kategorija: 
Lauku tīkls
Reģions filtram: