Informatīvs seminārs - Aktualitātes lauku un mežu apsaimniekotājiem 2015.gadā

Datums: 
13. Aprīlis, 2015
Reģions: 
Vieta: 
Mores pagasts

Informācija par ar kokiem aizaugušo nemeža zemju platībām Siguldas novadā. MK noteikumi Nr. 635 „Kārtība, kādā apseko un nosaka neapstrādātās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platību un sniedz informāciju par to”. Grozījumi Meža likumā, neizmantoto zemju apsaimniekošanas iespējas. Iespējas pieteikties platību maksājumiem

Pielikums: 
PielikumsIzmērs
info_3_more_13.04.doc609.5 KB
Kategorija: 
Lauku tīkls
Reģions filtram: