Siguldas novads

Seminārs "Inovatīvi, ekonomiski pamatoti risinājumi ābeļu un aveņu ražošanas efektivitātes un augļu kvalitātes paaugstināšanai"

Seminārs projektam "Inovatīvi, ekonomiski pamatoti risinājumi ābeļu un aveņu ražošanas efektivitātes un augļu kvalitātes paaugstināšanai", Nr. 18-00-A01612-000025 noslēdzoties, kas īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA),  Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam pasākuma 16.

30.11.2023. Pierīgas un Cēsu biroju apvienotās grupas "Atbalsts uzņēmējdarbības veicināšnai lauku teritorijās" noslēguma diena.

Cēsu un Pierīgas konsultāciju biroju VKLPT aktivitātes "Atbalsts uzņēmējdarbības veicināšnai lauku teritorijās" noslēguma diena 30.11.2023.
Dienas ietvaros tikšanās ar konkurētspējīgiem uzņēmumiem lauku teritorijā Krimuldas pagastā, prezentācijas un apliecinājumu dalībai mācībās saņemšana, informācija par tālākām iespējām dalībai konkursā 'Laukiem Būt'.

Seminārs "Laukaugu audzēšanas tehnoloģijas un metodes mainīgos, klimatiskajos apstākļos"

Augsnes apstrādes tehnoloģijas, metodes - tēma, kurai risinājumiem tiek meklēti ikgadēji. Kā veicināt augsnes auglību vienlaikus saglabājot konkurētspējīgas izmaksas, kādas ir aktuālās tehnoloģijas nezāļu apkarošanā laukkopībā, kā apsaimniekot laukus šobrīd mainīgā klimata apstākļos?
Šiem un citiem jautājumiem atbildes meklēsim semināra ietvaros.
Lektori:
Dr.Agr. Līvija Zariņa, vadošā pētniece Laukaugu selekcijas un agroekoloģijas nodaļā, Agroresursu un ekonomikas institūts

Apgrozāmo līdzekļu piesaiste, informatīvs seminārs tiešsaistē

Šobrīd daudziem lauku saimniekiem aktuāls kļūst jautājums par vajadzību apgrozāmo līdzekļu pieejamībai plānojot 2024.gada sējumus jeb 2023.gada IV.ceturkšņa lopbarības krājumu papildināšanas iespējas. Atsevišķiem saimniekiem nesegtas ir palikušas 2023.gada sējumiem piesaistīto līdzekļu saistības jeb ir iecerēta dalība kādā no investīciju atbalsta pasākumiem LEADER, IMA, MLS, JAL atbalsta programmās.

30.11.2023. | MKPC Rīgas nodaļa | Informatīvs seminārs "ES atbalsts 2023.–2027.gadam, krājas kopšanas cirtes priekšnosacījumi"

Semināra tēma: ES atbalsts 2023.–2027.gadam, krājas kopšanas cirtes priekšnosacījumi

- MKPC aktualitātes
- Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības noteikumi intervences
- Meža īpašumā "Rozītes" krājas kopšanas cirtes plānojums un analīze
- Krājas kopšanas cirtes nosacījumi
- Koku izvēles nosacījumi
- Šķērslaukuma mērīšana
- Cirsmu tehnoloģiskie koridori
- VMD nepieciešamie dokumenti.
- Objekts mežā!

Lektori: Raimonds Mežaks (MDT "Pūpoli" pārvaldnieks, Valsts meža dienests).

Lapas

Subscribe to RSS - Siguldas novads