Siguldas novads

BDUZ mācības Siguldā

Ikgadēji aicinām uz klātienes mācībām 'Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana (iesācējiem)'
Siguldā 18.05.2024. un 19.05.2024..

Mācību ietvaros iepazīsimies ar normatīvu prasībām, atbalsta iespējām un praktisku pieredzi īpašo zālāju apsaimniekošanā.
Mācības tiek organizētas ar ES līdzfinansējumu un ir paredzētas tiem lauku zemju apsaimniekotājiem, kuru apsaimniekošanā Bioloģiskās Daudzveidības Uzturēšana Zālājos (BDUZ) statuss platībām tiek piešķirts pirmo reizi.

Aktuālie nosacījumi platību maksājumiem 2024.gadā, Seminārs Pierīgā

Par aktuālām iespējām un nosacījumiem lauku zemju apsaimniekotājiem, lauku uzņēmējiem un saimniekiem 2024.gadā aicinām apmeklēt klātienes semināru. Semināra ietvaros Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālās pārvaldes speciālisti dalīsies informācijā par platību maksājumu izvēles iespējām, pieteikšanās kārtību un būtiskākajām kļūdām 2023.gada platību maksājumu iesniegšanā.
Tāpat seminārā plānots pārrunāt investīciju atbalsta iespējas lauksaimniecībā - nosacījumi, plānotie projektu konkursu termiņi.

23.03.2024. | MKPC Rīgas nodaļa | Informatīvs seminārs "Meža ekosistēmu pakalpojumi, integrācija meža apsaimniekošanā"

Semināra tēma: Meža ekosistēmu pakalpojumi, integrācija meža apsaimniekošanā

- Ūdensteču nozīme meža ekosistēmā, to vispārējā stāvokļa novērtēšana, rekomendācijas piekrastes joslas apsaimniekošanā. Kultūrvēsturiskais mantojums.
- Aktualitātes meža apsaimniekošanā dabas aizsardzības teritorijā.
- Bioloģiskai daudzveidībai svarīgu meža struktūras elementu atpazīšana dabā.

Lektori: Rita Daščiora (Meža konsultāciju pakalpojumu centrs), Vilnis Trops (Valsts meža dienests).

Mācību brauciens biškopjiem_Lietuva (04.04.-05.04.2024.)

Aicinām mācību braucienā biškopjus 'Bioloģiskā saimniekošanas pieredze dažādu nozaru saimniecībās, bioloģiskās lauksaimniecības pievienotās vērtības palielināšana un realizācijas iespējas (biškopība)'.
04.04.2024. un 05.04.2024. apmeklēsim Lietuvā vadošas, bioloģiski sertificētas biškopības saimniecības, lai iepazītu kaimiņu daudzveidīgo pieredzi biškopības produktu pievienotās vērtības radīšanā - no api terapijas līdz dzērienu ražošanai.

23.03.2024. | MKPC Rīgas nodaļa | Informatīvs seminārs "Meža atjaunošana sākas kokaudzētavā"

Semināra tēma: Meža atjaunošana sākas kokaudzētavā

- Kokaudzētavas vēsture;
- Stādāmā materiāla audzēšana;
- Stādu veidi- ietvarstādi un ietvarstādi ar uzlabotu sakņu sistēmu;
- Stādu uzglabāšana;, transportēšana;
- Kādi dokumenti nepieciešami meža stādītājam;
- MKPC aktualitātes;
- ES atbalsts meža atjaunošanā;
- Veicamie darbi un nepieciešamie dokumenti, lai 2024.septembrī pieteiktos intervencē LA 7 "Ieguldījumi ilgtspējīgai mežsaimniecībai"

Puķkopība_profesionāļiem. Mācības 21.02.-26.02.2024. (16h)

Puķkopība kā lauksaimniecības nozare var un ir lielisks ieņēmumu avots, ja ir vajadzīgās prasmes un resursi.
Teorētiskas un praktiskas zināšanas mācību ietvaros dalīsies ilggadīgi dārzkopji, agronomi.
Mācību norise:
tiešsaistē (zoom platformā) 21.02.2024. un 22.02.2024.. Klātienē praktiskas mācības zs 'Kliģēni' un 'Zaļumnīca' puķkopības dārzkopībās.

Pieteikšanās līdz 20.02.2024.: https://forms.gle/HHjf4bv3v7Ky1aMXA jeb t.: 26307940/ sigulda@llkc.lv

Tomātu un cillī audzēšana, mācības 29.02.2024.

Pieaugot interesei pašu audzētu dārzeņu praksē, aicinām uz praktiskām mācībām tomātu čillī audzēšanas prasmju apguvē, papildināšanā.
Lai gan tomātu audzēšanā šķiet viss jau ir pateikts, pieaug informācijas pieejamība par sēklu daudzveidību un sēklu tirgotāju piedāvājums top plašāks. Kā izvēlēties kvalitatīvas sēklas, kuras ir Latvijas apstākļiem un tirgus pieprasījumam šobrīd aktuālākās šķirnes, kā audzēt dēstu ieguvei, kā stādīt tomātu stādus ražas nodrošināšanai - šos un citus jautājumus tomātu audzēšanai risināsim mācību ietvaros.

Lapas

Subscribe to RSS - Siguldas novads