Informatīvs seminārs - Dabas aizsardzība un daudzveidība normatīvajos aktos, to pielietošana