HOMED projekts jaunu meža kaitēkļu un slimību pārvaldībai

HOMED projekts jaunu meža kaitēkļu un slimību pārvaldībai

Meži ir pamatoti novērtēts dabas resurss visā Eiropā, un aizņem  aptuveni 40 procentus no kopējās zemes platības, nodrošinot daudzu  preču ražošanu un pakalpojumus. Mežos iegūst ne tikai pārdodamos produktus – koksni, bet tie sniedz arī ekosistēmas pakalpojumus, kam ir liela vērtība, vadoties pēc ekoloģiskās, politiskās, sociālās un kultūras perspektīvas. Šo pakalpojumu vidū ir ūdens resursu apsaimniekošana, bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, klimata pārmaiņu mazināšana, ieguvumi atpūtai un veselībai, kā arī aizsardzība pret augsnes eroziju.

Pēdējo gadu desmitu laikā pieaugošais svešzemju kaitēkļu un patogēnu skaits ir radījis dramatiskus zaudējumus kokiem un mežiem. Lai reaģētu uz izmaiņām, dalībnieki no 15 Eiropas valstīm ir apvienojuši spēkus “Horizon 2020” projektā “HOMED” jeb Jauno meža kaitēkļu un slimību holistiskā pārvaldība. Izmantojot holistisku jeb visaptverošu pieeju un iesaistot daudz dalībnieku, projekta mērķis ir izstrādāt pilnvērtīgu zinātnē balstītu zināšanu un praktisku risinājumu kopumu, lai pārvaldītu gan jaunus vietējos, gan no citām valstīm atceļojušos kaitēkļus un patogēnus, kas apdraud Eiropas mežus.

Projekta ietvaros tiek pētīti un analizēti koki ne tikai mežos, bet arī kokaudzētavās, pilsētās un lauku apvidos, ņemot vērā to epidemioloģisko lomu. Uzsvars tiek likts uz inovāciju, jo kaitēkļu un patogēnu pārvaldības rīki tiek pilnveidoti, vadoties pēc jaunākajām tehnoloģijām bioloģijā, elektronikā, matemātikā un fizikā.

“HOMED” galvenās aktivitātes ir veidot izpratni par jaunu meža kaitēkļu iezīmēm un populāciju, izstrādāt sistēmu apkarošanai, izvērtējot dažādus aspektus, tajā skaitā ekonomiskos. Projektu veido izmaksu ziņā efektīvas, videi draudzīgas metodes un rīki, lai novērstu, atklātu un uzraudzītu invazīvus mežu kaitēkļus un slimības, tos apzinot un kontrolējot.

Svarīgi akcenti ir informēšana un pārvaldība, tādējādi vadot un novēršot kaitēkļu un slimību gadījumos radīto problemātiku jau laikus. Visiem interesentiem “HOMED” mājaslapas sadaļā Zināšanu centrs (Knowledge HUB) ir pieejama informācija par projekta gaitā izstrādātajiem materiāliem, piemēram, informatīvie kopsavilkumi: “Kā invazīvu svešu kaitēkļu un patogēnu uzraudzība var novērst koku pandēmijas?”, “Sporu slazdi patogēniem”, “Klasiska bioloģiskā kontrole pret kukaiņu kaitēkļiem: kas ietekmē panākumus?”. Tādējādi projekta gaitā izstrādātie materiāli var tikt izmantoti arī praktiski, interesentiem izvērtējot un pielietojot informāciju.

Arī pie mums. Latvijā, pērn noslēdzās jaunrades projekts (16.2*) “Jauni bioloģiski līdzekļi un to uzklāšanas metodes skujkoku jaunaudžu aizsardzībai pret pārnadžu un dendrofāgo kukaiņu bojājumiem”, kas norāda, ka mežsaimnieku vidū šādi jautājumi ir visnotaļ aktuāli un,  izplatot informāciju par dažādiem praktiski pielietojamiem pētījumiem, tie var veicināt mežsaimniecības produktivitāti.

Lai sagatavotu informāciju, izmantoti materiāli no projekta mājaslapas šeit un  žurnāla “Agriinnovation” šeit.

Informāciju sagatavoja:
Aiva Saulīte-Liniņa,
Valsts Lauku tīkla Sekretariāts

Uzziņa:

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs ir EIP (Eiropas inovāciju partnerību) tīkla pārstāvis Latvijā, kura viens no uzdevumiem ir informēt par inovācijām un ar tām saistītiem projektiem Latvijā un Eiropā.

* Kopš 2018 .gada Lauku attīstības programmas pasākumā 16. ”Sadarbība” tiek īstenoti uz jaunradi vērsti projekti divos apakšpasākumos – 16.1. “Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai” un 16.2. “Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei”.

Pievienot komentāru