Limbaži | Biedrība “Jūrkante” izsludina 2023.–2027. g. perioda projekta konkursa ELFLA 1.kārtu

Datums: 
28. Februāris, 2024 līdz 28. Marts, 2024
Reģions: 
Vieta: 
Limbažu novads
Nozare: 

Biedrības “Jūrkante” paziņojums par atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 1.kārtu

ELFLA intervences “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana” (LA19) aktivitātē: “Kopienu spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas”.

Projektu iesniegumu pieņemšanas termiņš: no 2024.gada 28.februāra līdz 2024.gada 28.martam

Kārtas kopējais finansējums: 190 000,00 EUR

Projektu īstenošanas teritorija: Biedrības “Jurkante” darbības teritorija

Projektu īstenošanas termiņš:

Ja tiek veikta būvniecība – divi gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu

Ja projekta īstenošanai saņem fiksētas summas maksājumu “Jauniešu iniciatīvas” – līdz 18 mēnešiem no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu

Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu
Vietējās rīcības grupas (VRG) kontaktinformācija: www.jurkante.lv; dzintra@jurkante.lv

Kontaktpersonas konsultācijām: Sandija Kauliņa– 22010977; Dzintra Eizenberga – Tālr. 29427095

Mērķis: Vietu attīstības iniciatīvas un vietējo iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu un brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošana.

Kontaktinformācija: 
Sandija Kauliņa– 22010977; Dzintra Eizenberga – Tālr. 29427095
Reģions filtram: