Tiešsaistē|17.01.2023|Seminārs par projekta "Bioloģiski ražots marmorēts steiks" rezultātiem

Datums: 
17. Janvāris, 2023
Reģions: 
Nozare: 

Noslēdzoties 16.1 Sadarbības projektam “Bioloģiski ražots marmorēts steiks” ,  projekta sadarbības partneri, rīko noslēguma semināru ZOOM vidē, uz kuru laipni aicina pieteikties visus interesentus: gan nozares pārstāvjus- zemniekus, ražotājus, gan biedrības un jebkuru citu interesentu, kuram būtu saistoša gaļas liellopu nozare.

 Semināra norises laiks:17.janvārī, plkst 14:00.

Projekta mērķis: Izstrādāt jaunu, ekonomiski izdevīgāko un nobarošanai efektīvāko tehnoloģiju bioloģiskās lauksaimniecības sistēmā audzētas kvalitatīvas liellopu gaļas, tai skaitā marmorētā steika, ražošanai. Eksperimentāli atrast īsāko optimālo nobarošanas periodu un metodi, lai iegūtu nepieciešamo tauku klasi un mormorētu steiku, pētot intensīvo Limuzīnas un mazāk intensīvo Aberdeen Angus (turpmāk Angus) gaļas liellopu šķirni un krustojumus. Izstrādāt gaļas liellopu nozarei liellopu nobarošanas tehnoloģijas, lai Latvijā bioloģiski audzēta liellopu gaļa (t.sk. marmorēts steiks) būtu pieejama Latvijas tirgū un spētu konkurēt eksporta tirgos.

Ziņojumi atskaites seminārā:

-Projekta “Bioloģiski ražots marmorēts steiks” norise, pētījumā izmantotās metodes, pašražotās lopbarības nodrošinājums pētījuma saimniecībās. LBTU vadošā pētniece Dr. agr. Dzidra Kreišmane

-Gaļas liellopu Limuzīnas un Angus šķirņu nobarošanas rādītāji 2019.–2022. gadā pētījuma saimniecībās. LBTU pētniece, Mg. agr. Elita Aplociņa

-Limuzīnas šķirnes gaļas liellopu nobarošanas modelis pamatojoties uz projekta rezultātiem un ZS “Atēnas” ilggadīgo praktisko pieredzi. ZS “Atēnas” lopkopības speciāliste Aelita Runce.

-Angus šķirnes gaļas liellopu nobarošanas modelis pamatojoties uz projekta rezultātiem un SIA "Eco Onyx" un SIA "Eko dārzs" ilggadīgo praktisko pieredzi. SIA "Eko dārzs” īpašniece Aija Ošāne.

-Gaļas liellopu nobarošanas izmaksas un ekonomiskais novērtējums. LBTU vadošā pētniece Dr. agr. Dzidra Kreišmane un LLKC Limbažu biroja vadītājs Aigars Legzdiņš.

 
Semināram pieteikties līdz 16.01.2023, pulksten 16.00 šeit-  https://forms.gle/dgWSKPVFFBYwuuKR9
 
Reģistrētie dalībnieki saņems saiti savā e-pastā.
Programma pielikumā.
 

Projekta Nr. 18-00-A01612-000016

Kontaktinformācija: 
 aigars.legzdins@llkc.lv vai dzidra.kreismane@llu.lv
Pielikums: 
Kategorija: 
Lauku tīkls
Reģions filtram: