29.04.2022. Tiešsaistē inovatīva pētījuma rezultātu prezentācija | Latvijā iegūtas augu cilmes šūnas un to pielietojums ūdens bagātināšanā – inovācija lauksaimniecības augu apstrādē

Datums: 
29. Aprīlis, 2022
Nozare: 

Nākamajās dekādēs valstu un reģionu ekonomiskā izaugsme būs kritiski atkarīga no ražošanas produktivitātes – uzņēmumu spējas saražot vairāk, izmantojot ievērojami mazāk dabas resursu.
Inovatīvas agrokultūras biotehnoloģijas ietver sevī milzīgu potenciālu risināt pieaugošos resursu un efektivitātes izaicinājumus. Tajā pašā laikā agrokultūras ir vienas no visneaizsargātākajām nozarēm pret notiekošajām klimata radītām izmaiņām un pieaugošā
pārtikas pieprasījuma.
Tāpēc mēs jūs aicinām 29. aprīlī pulksten 14.00- 15.30 uz prezentāciju par Latvijā iegūtu augu cilmes šūnu iespējām un to pielietojumu ūdens bagātināšanā, kas ir inovācija lauksaimniecības augu apstrādē. Lai pieslēgtos prezentācijai izmantojiet šo saiti: https://us06web.zoom.us/j/86922461289?pwd=bERjNmM1VUxTVlp1K21nMkFpdGhEQT09

Prezentācija ietver sevī apjomīga pētījuma rezultātus. Pētījuma koncepts paredzēja identificēt un detalizēti analizēt, kā palielināt pievienoto vērtību Latvijā labi kultivējamām agrokultūrām – kumelītēm, ķimenēm un topinambūram, iegūstot augu cilmes šūnu ekstraktus un rodot tām pielietojumu funkcionālās pārtikas izveidē.
Līdz šim tika uzskatīts, ka kvalitatīvas augu cilmes šūnu kultūras var iegūt laboratoriskos apstākļos, kas ir dārgas, laika un izejmateriāla resursus prasošas tehnoloģijas. Pētījumā bioloģijas jomas zinātnieki eksperimentēja ar videi draudzīgām metodēm, un sasniedza
pārsteidzoši pozitīvus rezultātus, uzrādot, ka no augu vasas daļām iegūtās cilmes šūnas ir pat bioloģiski augstvērtīgākas nekā laboratoriski iegūtās.

Pētījumā strādāja kopā starptautisks zinātnieku konsorcijs no vairākām jomām – bioloģijas (SIA “Rasa Botanicals” (Latvija), Ltd VTT Technical Research Centre of Finland (Somija), pārtikas zinātnes (SIA “ILM”), lauksaimniecības produkcijas ražošanas (SIA “Kurmīši”) un medicīnas (Rīgas Stradiņu Universitāte). VTT Technical Research Centre ir lielākais pētniecības un tehnoloģiju uzņēmums Somijā un starptautiski zināms pionieris inovāciju radīšanā. VTT līdz šim ir sasnieguši nozīmīgākos atklājumus augu cilmes šūnu pielietojumā pārtikā. Pētījuma gaitā pētnieki no Somijas tikās ar zinātniekiem Rīgā un izvērtās interesantas diskusijas par iegūtajiem Pētījuma rezultātiem.
Uzturvērtību uzņemšana caur augu izcelsmes pārtikas produktiem ir veselīgāka, ilgtspējīgāka un drošāka nekā to uzņemšana caur dzīvnieku izcelsmes pārtiku. Esošais pētījums apliecina, ka augu cilmes šūnas var būt vienas no vissvarīgākajām cilvēku veselības labklājības šūnām.
Biotehnoloģiskā ražošana līdz šim jau ir ietekmējusi un joprojām ietekmē daudzas nozares, jo tā veicina standarta procesu aizstāšanu ar ilgtspējīgām un ekonomiskām alternatīvām. Augu cilmes šūnu produkti jau tagad pozitīvi transformē Latvijas agrokultūras nozari pretī
ilgtspējīgai bioekonomikai, un esošais Pētījums parāda vienu no ceļiem kā to izdarīt.

Lūdzu skatiet prezentācijas darba kārtību pielikumā.

Pētījums tika īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākuma "Sadarbība" 16.1. apakšpasākumā "Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projekta īstenošanai".

 

Kontaktinformācija: 
Anita Pedāne, SIA "Nordic Food' Valdes priekšsēdētāja, e-pasts: anita@nordic-food.eu
Pielikums: 
PielikumsIzmērs
darba_kartiba_prezentacijai_lad_29_04.pdf215.89 KB
Kategorija: 
Lauku tīkls
Reģions filtram: