22.02. | Seminārs "Aprites un bioekonomika lauksaimniecībā – studentu un lauksaimnieku sadarbības potenciāls"

Datums: 
22. Februāris, 2022
Reģions: 
Nozare: 
 
Sadarbojoties aprites un bioekonomikas spēlētājiem, rodas arvien jauni, ilgtspējīgi digitālie risinājumi, kurus ieviešot būtiski attīstās reģiona konkurētspēja.
Seminārā “Aprites un bioekonomika lauksaimniecībā – studentu un lauksaimnieku sadarbības potenciāls” dzirdēsim jauno, aktīvo lauksaimnieku pieredzes stāstus par saimniekošanu laukos, ambīcijām, azartu un pozitīvu skatu nākotnē, uzzināsim par lielākajiem izaicinājumiem un tendencēm aprites ekonomikā un bioekonomikā, Vidzemē un Latvijā, kā arī radīsim atbildes uz jautājumiem: Kādas iespējas studentiem mācību procesā ir iesaistīties reālu risinājumu izstrādē? Vai mācību iestādes atvērtas sadarbībai ar lauksaimniekiem?
Pasākuma mērķis ir popularizēt studentu un lauksaimnieku savstarpējās sadarbības nepieciešamību jaunu ideju attīstībā, aprites ekonomikas/bioekenomikas risinājumu attīstīšanā un izstrādē.
 
“Pasākums tiek organizēts Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja sadarbības projektu programmas finansētā projekta “Ziemeļvalstu un Baltijas valstu sadarbība bio- un aprites ekonomikas veicināšanai” (BioBaltic) ietvaros.”
Kontaktinformācija: 
Maija Rieksta, 2 609 9521
Reģions filtram: