Gulbene | biedrība "Sateka" izsludina Mazo projektu konkursu "Sveiks un vesels!"

Datums: 
5. Marts, 2018 līdz 26. Marts, 2018
Reģions: 
Nozare: 

No 5.marta līdz 26.marta plkst. 16.00. biedrība „SATEKA”organizē Mazo projektu konkursu 2018 „Sveiks un vesels!”.
Konkurss tiek organizēts ar mērķi atbalstīt radošus un inovatīvus Gulbenes novada vietējo iniciatīvas grupu projektus, kas veicina kultūras, izglītības, sporta, brīvā laika, uzņēmējdarbības un vides sakopšanas aktivitāšu popularizēšanu un lauku iedzīvotāju iesaistīšanos šajās aktivitātēs.
Projektu konkursa apakšmērķis ir veicināt sadarbību starp vietējiem iedzīvotājiem un uzņēmējiem. Tas nozīmē, ka projekta realizācijā ir jāiesaista vietējie uzņēmēji (komersanti, zemnieku saimniecība, saimnieciskās darbības veicēji, t.sk., mājražotāji, amatnieki, u.tml.).
Projektu konkursa finansējuma tematiskie virzieni ir:
-lietderīga brīvā laika pavadīšana bērniem un jauniešiem;
-sabiedriski pieejamas teritorijas sakopšana un aktīvās atpūtas vietu veidošana;
-sporta aktivitātes un pasākumi;
-teritorijas izpētes aktivitātes (piem. novada pagasta dažādu interesantu objektu fotografēšana, aprakstu veidošana, ceļojošo izstāžu organizēšana);
-kultūras pasākumi;
-izglītības un informācijas pasākumi;
-uzņēmējdarbības veicināšana un vietējo produktu popularizēšana.
Projekta pieteikuma iesniedzējs ir reģistrēta vai nereģistrēta vietējās iniciatīvas grupa (interešu grupa, biedrība, klubs, fonds, draudze u.c.), kas darbojas Gulbenes novada teritorijā.
Prioritāte tiks piešķirta bērnu un jauniešu iniciatīvu grupu iesniegtajiem projektiem (vismaz 5 (pieci) un vairāk vietējie jaunieši vecumā no 12 gadu vecuma līdz 29 gadiem).
Projektā realizācijā iesaistītas personas var iesniegt tikai vienu projekta pieteikumu.

Papildus informācija www.sateka.lv

Pielikumā konkursa nolikums un pieteikšanās veidlapa.

Kontaktinformācija: 
Biedrības „SATEKA” koordinatore Daiga Gargurne, mobilais tālrunis 29177019, e-pasts: daiga@sateka.lv , adrese: Ābeļu iela 17, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401 (2.stāvā)
Kategorija: 
Lauku tīkls
Reģions filtram: