Biedrība “Abulas lauku partnerība” izsludina LEADER projektu iesniegumu pieņemšanas

Datums: 
24. Aprīlis, 2017 līdz 25. Maijs, 2017
Reģions: 
Vieta: 
Blome
Nozare: 

Biedrība “Abulas lauku partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas
3. kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma 19.2 “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās SVVA Stratēģijas ieviešanai.

Termiņš, kad tiks uzsākta projektu iesnieguma pieņemšana 24.04.2017. -24.05.2017.

3. kārtā pieejamais publiskais finansējums 131 763, 02 EUR

Projektu īstenošanas termiņšNo LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu:
1)ja tiek veikta būvniecība vai teritorijas labiekārtošana – 2 gadi
2)pārējiem projektiem – 1 gads

Iepazīties ar vietējās attīstības stratēģiju un projektu vērtēšanas metodikuBiedrība “Abulas lauku partnerība” birojā Cēsu iela 9, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV 4707
www.lad.gov.lv ; www.abulas.lv

Kontaktinformācija: 
Svetlana Rozīte Tel.: 28368431e-pasts: abulas_lp@inbox.lv
Reģions filtram: