Ieviesīs “dzelteno kartīšu” sistēmu

Lai uzlabotu pieteikšanos ES maksājumiem un mazinātu lauksaimnieku satraukumu iespējamu soda naudu saņemšanu par kļūdām maksājumu pieteikumos, Eiropas Komsijas Lauksaimniecības ģenerāldirektorāts nācis klajā ar priekšlikumu ieviest tā saukto “dzelteno kartīšu” jeb brīdināšanas sistēmu.

Par “dzelteno kartīšu” sistēmas ieviešanu tuvākā nākotnē ES Lauksaimniecības komisārs Fils Hogans paziņoja ES lauksaimiecības žurnālistu gada sanāksmē janvārī. Šīs sistēmas ieviešana notikšot tiešmaksājumu vienkāršošanas ietvaros, un mērķis ir mazināt lauksaimnieku bailes no soda naudām, kas tiek aprēķinātas, ja konstatētas kļūdas pieteikumos.

“Dzelteno kartīšu” sistēma paredz trīs brīdināšanas elementu ieviešanu. Pirmais elements – atļaut veikt labojumus tiešmaksājumu pieteikumos vēl 35 dienas pēc pēdējā iesniegumu pieņemšanas datuma. Otrais elements – zemes pārdeklarācija līdz 3% no kopējās atbalstam pieteiktās zemes platības, vai līdz 2 ha sodus pirmajā reizē nepiemērot, kā arī piemērot vienu sodu par kļūdām, kas konstatētas vairākās pieteikumu kategorijās.  Trešais elements – ja pārdeklarācija ir līdz 10%, pirmajā reizē, kad šāds fakts konsatēts, piemērot soda naudu, kas ir uz pusi mazāka nekā patlaban noteiktā.

Vienlaikus lauksaimniekiem, kuri saņems “dzelteno kartīti”, jārēķinās, ka viņi tiks iekļauti brīdinājumu saņēmušo reģistrā, un nakamajā gadā saimniecībā tiks veiktas kontroles.

Fils Hogans norāda, ka šis pasākums uzlabos lauksaimnieku izpratni par tiešmaksājumu sistēmu un vienkāršos arī šobrīd sarežģīto sankciju sistēmu. Mērķis esot, nevis par katru cenu sodīt katru pārkāpēju, bet gan uzlabot ES un dalībvalstu līdzekļu pārvaldību.

Iveta Tomsone,

LLKC Apgāda vadītāja

COPA/COGECA kategorija: 

Pievienot komentāru

Plain text

  • HTML tagi nav atļauti.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.