ES cūkgaļas tirgū pašizmaksa augstāka par cenu

Situācija ES cūkgaļas tirgū ir ļoti slikta, saražotā gaļas kilograma izmaksas ir augstākas nekā cena, ko saņem par pārdoto produkciju, šādus ziņojumus COPA–COGECA darba grupā “Cūkgaļa” sniedza gandrīz visu ES dalībvalstu pārstāvji.

Darba grupā kā eksperte no Latvijas piedalījās Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes pārstāve Dzintra Lejniece. ES cūkaudzētāju pārstāvji ES darba grupā secināja, ka Eiropas iekšējā tirgū izveidojusies cūkgaļas pārprodukcija, bet patēriņš samazinājies. Turklāt tik drīz nav gaidāma situācijas uzlabošanās nozarē, jo vienā no svarīgākajiem eksporta tirgiem Ķīnā cūkgaļas patēriņu tuvākā nākotnē samazinās ekonomiskās svārstības. Savukārt Āfrikas cūku mēris Polijā un Baltijas valstīs ir kļuvusi par ieganstu, lai slēgtu Krievijas tirgu visam ES cūku gaļas eksportam.

Eiropas Komisijas (EK) pārstāvis Uve Sprengers, īsumā iepazīstinot darba grupas pārstāvjus ar situāciju cūkgaļas tirgū, atzina, ka situācija ir slikta, bet nav instrumentu, lai to uzlabotu. EK varētu atsākt privātās uzglabāšanas shēmas cūkgaļai, vienlaikus tā neplāno atjaunot eksporta subsīdijas. Situāciju tirgū ilgtermiņā varot uzlabot tikai jaunu eksporta tirgu atrašana. Vērtējot situāciju ar Āfrikas cūku mēri, EK pārstāvji atzīst – ļoti grūti pārliecināt citas pasaules valstis, ka ES cūkgaļa nerada risku. Politiskā situācija Krievijā joprojām ir saspringta, un tiek pieliktas visas pūles, lai pārliecinātu Krieviju nediskriminēt ES ražotos cūkgaļas produktus.

Vērtējot cūkgaļas tirgus situācijas stabilizēšanas priekšlikumus Eiropas Komisijai, COPA–COGECA darba grupas pārstāvji uzsvēra, ka nepieciešams intensificēt sarunas ar Krieviju, lai varētu atsākt cūkgaļas eksportu. Tāpat nepieciešams atsākt arī privāto uzglabāšanu cūkgaļai. Situācijas stabilizēšanai varētu palīdzēt uzkrājušos tauku izmantošana tehniskām vajadzībām, piemēram, pārstrāde enerģijā, biodegvielā. Darba grupa rosina piešķirt eksporta kredītus un ieviest apdrošināšanu, veicināt cūkgaļas patēriņu, kā arī stingrāku labturības noteikumu ieviešanas atlikšanu uz labākiem laikiem.

Pēc COPA–COGECA ekspertu atskaitēm un Eiropas Komisijas un ziņu aģentūras LETA informācijas sagatavoja Iveta Tomsone

UZZIŅA

•        COPA-COGECA ir Eiropas līmeņa lauksaimnieku organizācija ES dalībvalstu lauksaimnieku pārstāvjiem komunikācijā ar lauksaimniecības politikas veidotāju EK un citām starptautiskām institūcijām. COPA dibināta 1958. gadā, COGECA dibināta 1959. gadā, un no 1962. gada abas organizācijas strādā apvienoti.

•        COPA ir pārstāvētas 60 ES dalībvalstu lauksaimnieku NVO, un 36 partnerorganizācijas no Eiropas valstīm kā Islande, Norvēģija, Šveice.

•        COGECA pārstāv 38 lauksaimnieku nevalstiskās kooperatīvu organizācijas no ES dalībvalstīm, un partnerorganizācijas no Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm.

•        COPA-COGECA biedru organizāciju intereses tiek aizstāvētas lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un zivsaimniecībā. 

COPA/COGECA kategorija: 

Pievienot komentāru

Plain text

  • HTML tagi nav atļauti.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.