Limbaži | 15.03., 22.03. | Mācības "Augsnes ielabošanas un kaitīgo organismu ierobežošanas pasākumi bioloģiskajā lauksaimniecībā (lietpratējiem) (augļkopība-āboli, bumbieri, plūmes, ķirši)"

Datums: 
15. Marts, 2024 līdz 22. Marts, 2024
Reģions: 
Vieta: 
Limbaži

SIA LLKC Limbažu konsultāciju birojs aicina lauksaimniekus uz mācībām "Augsnes ielabošanas un kaitīgo organismu ierobežošanas pasākumi bioloģiskajā lauksaimniecībā (lietpratējiem) (augļkopība-āboli, bumbieri, plūmes, ķirši)"
15. un 22. martā, plkst.10:00, klātienē, Jūras 58, Limbažos, 3 stāvā.
Lektori: Māris Narvils un Valentīna Pole.
Programmā:
-Kaitīgo organismu profilakse un ierobežošanas metodes.
-Kaitīgo organismu noteikšana un to ierobežošanas plāna izstrāde.
-Augsnes auglības agroekoloģija. Augsnes ielabošanas pasākumi.
-Augsnes fizikālo īpašību un struktūras izvērtēšana saimniecībā.
Mācību ilgums 16 akadēmiskās stundas. Mācību dalībniekiem tiks izsniegti apliecinājumi.
Mācībās jāpiedalās abas mācību dienas.
Dalībnieku skaits mācībās ierobežots (20).
Mācību dalībnieks var būt juridiska vai fiziska persona, kas iesaistīta lauksaimniecības, pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanas vai mežsaimniecības nozarēs, kā arī lauksaimniecības/meža zemes īpašnieks vai tiesiskais vadītājs.
Pieteikšanās saitē: https: https://forms.gle/sJHrDuDTMmrSgkT17 līdz 12.martam vai kamēr grupa nokomplektēta.
Plašāka informācija: Jautrīte Legzdiņa, 26445102, jautrite.legzdina@llkc.lv
Mācības tiek nodrošinātas Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma 2014.-2020. gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, LAD Līguma nr. 10.2.1-2.36/23/P21.
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
Pasākuma laikā iespējama fotografēšana, audio un video ierakstu veikšana
ar mērķi atspoguļot pasākuma norises gaitu. Uzņemtais materiāls var tikt reproducēts, izplatīts vai publicēts pasākuma organizatora interneta vietnēs un drukātajos materiālos.

Kontaktinformācija: 
Jautrīte Legzdiņa, jautrite.legzdina@llkc.lv, 26445102
Kategorija: 
LLKC
Reģions filtram: