13.03., 22.03 un 27.03. | Aizkraukle | Mācības “Piemērotu kultūraugu sugu, šķirņu un agrotehnikas izvēle atbilstoši Latvijas agro klimatiskajiem apstākļiem” (t.sk. augu šķirņu aizsardzība, selekcionāru tiesības) (Garšaugi)

Datums: 
13. Marts, 2024 līdz 27. Marts, 2024
Vieta: 
ZOOM vide

SIA LLKC Aizkraukles birojs aicina uz 16 h mācībām “Piemērotu kultūraugu sugu, šķirņu un agrotehnikas izvēle atbilstoši Latvijas agro klimatiskajiem apstākļiem” (t.sk. augu šķirņu aizsardzība, selekcionāru tiesības) (Garšaugi)

Programmā:
• Agroklimatisko faktoru raksturojums un nozīme kultūraugu audzēšanā
• Sēklas/stādāmā materiāla nozīme, augu šķirņu aizsardzība, selekcionāru tiesības
• Augsnes izvēle, piemērotākie priekšaugi dažādiem kultūraugiem (pēc izvēles)
• Dažādu kultūraugu sugu (pēc izvēles) raksturojums un agrotehnika (sēja/ stādīšana, mēslošana, kaitīgo organismu ierobežošana, ražas novākšana)
• Kultūraugu audzēšanas izmaksu un ieņēmumu noteikšana
• Dažādu kultūraugu sugu (pēc izvēles) audzēšanas agrotehnisko risinājumu novērtējums Latvijas reģionos; Kultūraugu (pēc izvēles) audzēšanas izmaksu un ieņēmumu novērtējums.

13. martā 15.00-17:15 teorētiskās nodarbības tiešsaistē Zoom platformā
22. martā 12.00-15:45 teorētiskās nodarbības tiešsaistē Zoom platformā
27. martā 10:00-17:00 praktiskās nodarbības dārzniecībā “Dobītes” un ZS “Vaidelotes”

Obligāti jāpiedalās visās mācību dienās!

Lektori:

• LBTU Mg. agr. Irina Sivicka
• LLKC Aizkraukles biroja vadītāja / Augkopības konsultante Madara Vēvere

Pēc mācībām katram dalībniekam tiks izsniegts apliecinājums, kas piemērots vairākiem intervenču pasākumiem, kam apgūto stundu skaits un saturs ir atbilstošs.
Mācību dalībnieks var būt juridiska vai fiziska persona, kas iesaistīta lauksaimniecības, pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanas vai mežsaimniecības nozarēs, lauksaimniecības vai meža zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, kā arī visu minēto personu ģimenes locekļi, vai ganāmpulku īpašnieki.

Iepriekšēja pieteikšanās uz mācībām ir OBLIGĀTA! Vietu skaits mācību grupā – ierobežots.

Pieteikšanās līdz 11. martam, aizpildot reģistrācijas formu:
https://forms.gle/eUBhiZpbfwGiHsmTA

Pieslēgšanās informācija tiešsaistes nodarbībām tiks nosūtīta īsi pirms pirmās mācību dienas uz reģistrācijas veidlapā norādīto e-pasta adresi ( 15 minūtes pirms mācību sākuma).

Papildus kontaktinformācija:

Madara.vevere@llkc.lv; tālr. 22431941
Valentina.beca@llkc.lv; 26158775

Mācību organizēšanu līdzfinansē Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai, saskaņā ar līgumu starp LLKC un Lauku atbalsta dienestu nr. 10.2.1-2.36/23/P21 par mācību organizēšanu un īstenošanu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. ‑2020. gadam pasākuma „Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma „Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros. Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

PASĀKUMA LAIKĀ IESPĒJAMA FOTOGRAFĒŠANA, AUDIO UN VIDEO IERAKSTU VEIKŠANA
ar mērķi atspoguļot pasākuma norises gaitu. Uzņemtais materiāls var tikt reproducēts, izplatīts vai publicēts pasākuma organizatora interneta vietnēs un drukātajos materiālos.

Kontaktinformācija: 
Madara Vēvere, tālr. 22431941, madara.vevere@llkc.lv; Valentīna Beča, tālr. 26158775, valentina.beca@llkc.lv
Pielikums: 
PielikumsIzmērs
grupas_nr._llkc18ai03-m.doc169 KB
Kategorija: 
LLKC
Reģions filtram: