Limbaži | 6.,13., 20.03. | Integrētā augu audzēšanas sistēma un lauksaimnieciskā ražošana (graudkopība-graudi, zirņi, pupas).

Datums: 
6. Marts, 2024 līdz 20. Marts, 2024
Reģions: 
Vieta: 
Limbaži

SIA LLKC Limbažu konsultāciju birojs aicina lauksaimniekus uz mācībām "Integrētā augu audzēšanas sistēma un lauksaimnieciskā ražošana (graudkopība-graudi, zirņi, pupas)." Grupas Nr.LLKC05Li02-M
6., 13. un 20. martā, klātienē, Jūras 58, Limbažos, 3 stāvā.
Lektori: Līvija Zariņa (Priekuļu pētniecības centrs), Brigita Skujiņa (LLKC Limbažu KB).
Programmā:
-Lauksaimniecības sistēmas. Normatīvo dokumentu prasības integrētā augu audzēšanas sistēmā.
-Augsne un tās īpašības, augsnes piemērotība kultūraugu audzēšanai. Augsnes apstrādes veidi.
-Augsnes piemērotības noteikšana kultūraugu audzēšanai.
-Augu nodrošināšana ar barības vielām, izmantojot integrētas audzēšanas metodes. Ražas pirmapstrāde un uzglabāšana.
-Augu maiņas plānošana, sēklas vai stādāmā materiāla nozīme, šķirņu izvēles nosacījumi.
-Kaitīgo organismu monitorings un ierobežošana integrētajā augu aizsardzībā.
-Augu maiņas sastādīšana integrētajā lauksaimniecībā.
-Kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju salīdzinājums un novērtējums integrētā audzēšanā.

Mācību ilgums 24 akadēmiskās stundas. Mācību dalībniekiem tiks izsniegti apliecinājumi.
Mācībās jāpiedalās visas trīs mācību dienas.
Dalībnieku skaits mācībās ierobežots (20).
Mācību dalībnieks var būt juridiska vai fiziska persona, kas iesaistīta lauksaimniecības, pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanas vai mežsaimniecības nozarēs, kā arī lauksaimniecības/meža zemes īpašnieks vai tiesiskais vadītājs.

Pieteikšanās saitē: https://forms.gle/Y42Ja7zFgUSkhG3r9 līdz 29.februārim, vai kamēr grupa nokomplektēta.

Plašāka informācija: Jautrīte Legzdiņa, 26445102, jautrite.legzdina@llkc.lv

Mācības tiek nodrošinātas Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma 2014.-2020. gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, LAD Līguma nr. 10.2.1-2.36/23/P21.
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
Pasākuma laikā iespējama fotografēšana, audio un video ierakstu veikšana
ar mērķi atspoguļot pasākuma norises gaitu. Uzņemtais materiāls var tikt reproducēts, izplatīts vai publicēts pasākuma organizatora interneta vietnēs un drukātajos materiālos.

Kontaktinformācija: 
Jautrīte Legzdiņa, jautrite.legzdina@llkc.lv, 26445102
Kategorija: 
LLKC
Reģions filtram: