5., 6., 8. un 22.martā|Ventspils|Mācības|Bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošana un realizēšana (lietpratējiem) (augļkopība)

Datums: 
5. Marts, 2024 līdz 22. Marts, 2024
Reģions: 
Vieta: 
LLKC Ventspils konsultāciju birojs

SIA LLKC Ventspils birojs aicina uz 24h mācībām Bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošana un realizēšana (lietpratējiem) (augļkopība)
Programmā:
• Eiropas Savienības un Latvijas Republikas saistošie normatīvie akti bioloģiskajā lauksaimniecībā
• Bioloģiskas produkcijas ražošanas attīstības tendences
• Bioloģiskās pārtikas produktu ražošana un pārstrāde
• Bioloģisku produktu virzīšana tirgū
• Bioloģisko produktu ražošana un pārstrāde, tās izvērtēšana.
• Bioloģisku produktu realizācijas izvērtēšana, ekonomiskie aspekti
• Plāna izstrāde bioloģisku produktu virzībai tirgū
5.martā 10.00-16:30 teorētiskās nodarbības tiešsaistē Zoom platformā
6.martā 11.00-14:00 teorētiskās nodarbības tiešsaistē Zoom platformā
8.martā 11.00-14:00 praktiskās nodarbības Tārgales pamatskolā
22.martā 10:00-16:30 praktiskās nodarbības Tārgales pamatskolā
Obligāti jāpiedalās visās mācību dienās!
Lektori:
• LLKC augkopības eksperts Māris Narvils
• Bioloģiskā produkcijas ražošanas, pārstrādes un realizācijas eksperte Olga Blumbaha
Par dalību mācībās saņemsiet apliecinājumus. Apliecinājums piemērots atbilstošu Agrovides pasākumu kvalifikācijas stundu ieguvei.
Mācību dalībnieks var būt juridiska vai fiziska persona, kas iesaistīta lauksaimniecības, pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanas vai mežsaimniecības nozarēs, lauksaimniecības vai meža zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, kā arī visu minēto personu ģimenes locekļi, tāpat arī ganāmpulku īpašnieki.
Iepriekšēja pieteikšanās uz mācībām ir OBLIGĀTA! Vietu skaits mācību grupā – ierobežots.
Pieteikšanās līdz 29.02.24., zvanot pa tālruni 26109996 Gitai Langbergai vi 29277011 Īrisai Rozei-Posumai
Pieslēgšanās informācija tiešsaistes nodarbībām tiks nosūtīta īsi pirms pirmās mācību dienas uz reģistrācijas veidlapā norādīto e-pasta adresi. Pieslēgšanās sākot no 09:45
Papildus kontaktinformācija:
irisa.roze@llkc.lv; tālr. 29277011
gita.langberga@llkc.lv; 26109996
Mācību organizēšanu līdzfinansē Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai, saskaņā ar līgumu starp LLKC un Lauku atbalsta dienestu nr. 10.2.1-2.36/23/P21 par mācību organizēšanu un īstenošanu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. 2020. gadam pasākuma „Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma „Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros. Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
PASĀKUMA LAIKĀ IESPĒJAMA FOTOGRAFĒŠANA, AUDIO UN VIDEO IERAKSTU VEIKŠANA
ar mērķi atspoguļot pasākuma norises gaitu. Uzņemtais materiāls var tikt reproducēts, izplatīts vai publicēts pasākuma organizatora interneta vietnēs un drukātajos materiālos.

Kontaktinformācija: 
Īrisa Roze-Posuma, T.29277011, e-pasts: irisa.roze@llkc.lv
Pielikums: 
PielikumsIzmērs
programma_llkc09ve04-m_labota.doc303.5 KB
Kategorija: 
LLKC
Reģions filtram: