Klimatam un videi draudzīga saimniekošana. Emisijas mazinošie pasākumi saimniecībās (lopkobībā, augkopībā)

Datums: 
5. Marts, 2024 līdz 7. Marts, 2024
Reģions: 
Vieta: 
Gulbene

5.,7.martā LLKC Gulbenes birojs rīko ES apmaksātas mācības
KLIMATAM UN VIDEI DRAUDZĪGA SAIMNIEKOŠANA.
EMISIJAS MAZINOŠIE PASĀKUMI SAIMNIECĪBĀS
(lopkopība un augkopība) 16 h

Teorētiskās nodarbības:8h
Emisijas un klimata izmaiņas. Galvenie emisiju avoti lauksaimnieciskajā ražošanā (SEG un amonjaka).
Izmaksu efektīvie SEG emisiju samazināšanas pasākumi.
Izmaksu efektīvie amonjaka emisiju mazināšanas pasākumi.
Oglekli piesaistošie un bioloģisko daudzveidību veicinošie pasākumi.
Praktiskās nodarbības: 8h
SEG emisiju samazināšanas uz produkcijas vienību aprēķināšana un novērtēšana saimniecībā.
SEG emisiju pasākumu novērtēšana saimniecībā.
Amonjaka emisiju pasākumu ieviešanas saimniecībā novērtēšana.
Oglekli piesaistošo aktivitāšu un bioloģisko daudzveidību veicinošo pasākumu praktiskie piemēri.

Mācību noslēgumā dalībnieki saņems apliecinājumu par apgūto stundu skaitu
Vietu skaits ierobežots - grupā 20 cilvēki

PIESAKIES UZ ES APMAKSĀTĀM MĀCĪBĀM!
Simona Berkolde, 28375800, simona.berkolde@llkc.lv
Ingrīda Šteinberga, 22004724, ingrida.steinberga@llkc.lv
Anita Rozenberga, 20284748, anita.rozenberga@llkc.lv
Rasa Medne, 28654368 rasa.medne@llkc.lv

Kontaktinformācija: 
Rasa Medne, 28654368, e-pasts rasa.medne@llkc.lv
Pielikums: 
PielikumsIzmērs
emisijas_mac.5.7.marts_.png2.58 MB
Kategorija: 
LLKC
Reģions filtram: