Limbaži | 27.un 29.02. | Ganāmpulka veselības pārvaldība, iekļaujot dzīvnieku turēšanas un ēdināšanas nosacījumus (piena un gaļas liellopi)

Datums: 
27. Februāris, 2024 līdz 29. Februāris, 2024
Reģions: 
Vieta: 
Limbaži

SIA LLKC Limbažu konsultāciju birojs aicina lauksaimniekus uz mācībām "Ganāmpulka veselības pārvaldība, iekļaujot dzīvnieku turēšanas un ēdināšanas nosacījumus (piena un gaļas liellopi)." Grupas Nr.LLKC02Li04-M
27. un 29. februārī, klātienē, Jūras 58, Limbažos, 3 stāvā.
Lektori: Dainis Arbidāns un Aija Luse.
Programmā:
-Eiropas Savienības Zaļā kursa prasības antimikrobiālās rezistences mazināšanai, LR MK noteikumi par dzīvnieku labturības prasībām.
-Ganāmpulka veselības pārvaldība saimniecībās.
-Dzīvnieku audzēšana, turēšana, mītņošana un to nozīme dzīvnieku veselības un produktivitātes nodrošināšanā.
-Dzīvnieku signāli dzīvnieku veselības stāvokļa novērtēšanai un atbildīgas antibiotiku lietošanas pieredze.
-Datu uzskaites un pārraudzības datu nozīme ganāmpulka veselības pārvaldībā.
-Ēdināšana dzīvnieku imunitātes uzturēšanai un stiprināšanai dažādās vecuma, fizioloģiskā stāvokļa un ražības grupās.
-Datu uzskaite saimniecībā.
-Dažāda vecuma dzīvnieku turēšanas un ēdināšanas novērtējums saimniecībā.

Mācību ilgums 16 akadēmiskās stundas. Mācību dalībniekiem tiks izsniegti apliecinājumi.
Mācībās jāpiedalās abas mācību dienas.
Dalībnieku skaits mācībās ierobežots (20).
Mācību dalībnieks var būt juridiska vai fiziska persona, kas iesaistīta lauksaimniecības, pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanas vai mežsaimniecības nozarēs, kā arī lauksaimniecības/meža zemes īpašnieks vai tiesiskais vadītājs.

Pieteikšanās saitē: https://forms.gle/fyJ4FaEqo5ruS2hm6 līdz 22.februārim, vai kamēr grupa nokomplektēta.
Plašāka informācija: Jautrīte Legzdiņa, 26445102, jautrite.legzdina@llkc.lv
Mācības tiek nodrošinātas Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma 2014.-2020. gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, LAD Līguma nr. 10.2.1-2.36/23/P21.
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
Pasākuma laikā iespējama fotografēšana, audio un video ierakstu veikšana
ar mērķi atspoguļot pasākuma norises gaitu. Uzņemtais materiāls var tikt reproducēts, izplatīts vai publicēts pasākuma organizatora interneta vietnēs un drukātajos materiālos.

Kontaktinformācija: 
Jautrīte Legzdiņa, jautrite.legzdina@llkc.lv, 26445102
Pielikums: 
Kategorija: 
LLKC
Reģions filtram: