27 - 28.02.2024.| Mācības "Digitālie risinājumi lauksaimniecības produkcijas ražošanā "(t.sk. saimniecību pārvaldība, lēmumu atbalsta sistēmas) (augkopība)

Pieteikties šeit

+371
Datums: 
27. Februāris, 2024 līdz 28. Februāris, 2024
Reģions: 
Vieta: 
Tiešsaistē zoom vide

SIA LLKC Aizkraukles birojs aicina uz 16 h mācībām “Digitālie risinājumi lauksaimniecības produkcijas ražošanā” (t.sk. saimniecību pārvaldība, lēmumu atbalsta sistēmas) (augkopība)

Programmā:
• Saimniecību pārvaldības sistēmas, lauksaimniecības datu bāzes
• Precīzo tehnoloģiju pielietošana augkopības produkcijas ražošanā
• Satelītdatu un sensoru izmantošanas iespējas kultūraugu audzēšanā
• Lēmumu atbalsta sistēmas augkopības produkcijas ražošanā
• Digitālo rīku pielietošanas iespēju novērtējums uzņēmumā
• Precīzo tehnoloģiju pielietošanas salīdzinājums augkopībā

27. februārī 10.00-16:30 teorētiskās nodarbības tiešsaistē Zoom platformā
28. februārī 10:00-16:30 praktiskās nodarbības SIA “VELMARAIŠI” un ZS “ZIEDIŅI”

Obligāti jāpiedalās abās mācību dienās!

Lektori:
• LLKC augkopības konsultante Ilze Skudra
• LLKC augkopības konsultants Andris Skudra

LĪDZMAKSĀJUMS (par abām mācību dienām):
• 28,31-EUR (t.sk. PVN) mazajām saimniecībām ar apgrozījumu līdz 15 000,-EUR vai meža zemes platību līdz 50ha
• 141,57-EUR (t.sk. PVN) pārējām saimniecībām
(iekļautas mācības, praktiskās nodarbības un ēdināšana klātienes apmeklējumu dienā)

Par dalību mācībās saņemsiet apliecinājumu ar norādītu apgūto stundu skaitu, lai apliecinātu Agrovides pasākumiem atbilstošo mācību stundu skaitu.

Mācību dalībnieks var būt juridiska vai fiziska persona, kas iesaistīta lauksaimniecības, pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanas vai mežsaimniecības nozarēs, lauksaimniecības vai meža zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, kā arī visu minēto personu ģimenes locekļi, vai ganāmpulku īpašnieki.

Iepriekšēja pieteikšanās uz mācībām ir OBLIGĀTA! Vietu skaits mācību grupā – ierobežots.

Pieteikšanās līdz 23. februārim, aizpildot reģistrācijas formu:

https://forms.gle/9rHLqHL9DVXNoxVU8

Pieslēgšanās informācija tiešsaistes nodarbībām tiks nosūtīta īsi pirms pirmās mācību dienas uz reģistrācijas veidlapā norādīto e-pasta adresi. Pieslēgšanās sākot no 09:45

Papildus kontaktinformācija:
Madara.vevere@llkc.lv; tālr. 22431941
Valentina.beca@llkc.lv; 26158775

Mācību organizēšanu līdzfinansē Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai, saskaņā ar līgumu starp LLKC un Lauku atbalsta dienestu nr. 10.2.1-2.36/23/P21 par mācību organizēšanu un īstenošanu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. ‑2020. gadam pasākuma „Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma „Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros. Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

PASĀKUMA LAIKĀ IESPĒJAMA FOTOGRAFĒŠANA, AUDIO UN VIDEO IERAKSTU VEIKŠANA
ar mērķi atspoguļot pasākuma norises gaitu. Uzņemtais materiāls var tikt reproducēts, izplatīts vai publicēts pasākuma organizatora interneta vietnēs un drukātajos materiālos.

Kontaktinformācija: 
Madara Vēvere, tālr. 22431941, madara.vevere@llkc.lv; Valentīna Beča, tālr. 26158775, valentina.beca@llkc.lv
Kategorija: 
LLKC
Reģions filtram: