16., 19. un 22.februārī|Ventspils|Mācības|Augsnes ielabošanas un kaitīgo organismu ierobežošanas pasākumi bioloģiskajā lauksaimniecībā (lietpratējiem) (dārzeņkopjiem)

Datums: 
16. Februāris, 2024 līdz 22. Februāris, 2024
Reģions: 
Vieta: 
LLKC Ventspils birojs

SIA LLKC Ventspils birojs organizē 16h mācības Augsnes ielabošanas un kaitīgo organismu ierobežošanas pasākumi bioloģiskajā lauksaimniecībā (lietpratējiem) (dārzeņkopjiem)
Programmā:
• Augsnes auglības agroekoloģija
• Augsnes ielabošanas pasākumi
• Kaitīgo organismu profilakse un ierobežošanas metodes
• Augsnes fizikālo īpašību un struktūras izvērtēšana saimniecībā
• Kaitīgo organismu noteikšana un to ierobežošanas plāna izstrāde
16. februārī 10.00-13:00 teorētiskās nodarbības tiešsaistē Zoom platformā
19. februārī 10.00-13:00 teorētiskās nodarbības tiešsaistē Zoom platformā
22. februārī 10:00-16:30 praktiskās nodarbības Zūru sporta un kultūras centrā "Zūras"
Obligāti jāpiedalās visās mācību dienās!
Lektori:
• LLKC augkopības konsultants Gunārs Bušēvics
• LLKC augkopības eksperts Māris Narvils
Par dalību mācībās saņemsiet apliecinājumus. Apliecinājums piemērots attiecīgo Agrovides pasākumu kvalifikācijas stundu ieguvei.
Mācību dalībnieks var būt juridiska vai fiziska persona, kas iesaistīta lauksaimniecības, pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanas vai mežsaimniecības nozarēs, lauksaimniecības vai meža zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, kā arī visu minēto personu ģimenes locekļi, tāpat arī ganāmpulku īpašnieki.
Grupa ir nokomplektēta.
Pieslēgšanās informācija tiešsaistes nodarbībām tiks nosūtīta īsi pirms pirmās mācību dienas uz reģistrācijas veidlapā norādīto e-pasta adresi. Pieslēgšanās sākot no 09:45
Papildus kontaktinformācija:
irisa.roze@llkc.lv; tālr. 29277011
gita.langberga@llkc.lv; 26109996
Mācību organizēšanu līdzfinansē Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai, saskaņā ar līgumu starp LLKC un Lauku atbalsta dienestu nr. 10.2.1-2.36/23/P21 par mācību organizēšanu un īstenošanu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. 2020. gadam pasākuma „Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma „Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros. Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
PASĀKUMA LAIKĀ IESPĒJAMA FOTOGRAFĒŠANA, AUDIO UN VIDEO IERAKSTU VEIKŠANA
ar mērķi atspoguļot pasākuma norises gaitu. Uzņemtais materiāls var tikt reproducēts, izplatīts vai publicēts pasākuma organizatora interneta vietnēs un drukātajos materiālos.

Kontaktinformācija: 
LLKC Ventspils KB lopkopības konsultante Gita Langberga, t. 26109996
Pielikums: 
PielikumsIzmērs
programmallkc12ve02-m.pdf408.91 KB
Kategorija: 
LLKC
Reģions filtram: