7.-8.02.2024. | Aizkraukle | Mācības :"Ganāmpulka veselības pārvaldība, iekļaujot dzīvnieku turēšanas un ēdināšanas nosacījumus (piena un gaļas liellopu audzēšana)"

Pieteikties šeit

+371
Datums: 
7. Februāris, 2024 līdz 8. Februāris, 2024
Reģions: 
Vieta: 
Tiešsaistē zoom vide

SIA LLKC Aizkraukles birojs aicina uz 16h bezmaksas mācībām “Ganāmpulka veselības pārvaldība, iekļaujot dzīvnieku turēšanas un ēdināšanas nosacījumus” (piena un gaļas liellopu audzēšana)

Programmā:

• Eiropas Savienības Zaļā kursa prasības antimikrobiālās rezistences mazināšanai
• LR MK noteikumi par dzīvnieku labturības prasībām
• Ganāmpulka veselības pārvaldība saimniecībās
• Dzīvnieku audzēšana, turēšana, mītņošana un to nozīme dzīvnieku veselības un produktivitātes nodrošināšanā
• Datu uzskaites un pārraudzības datu nozīme ganāmpulka veselības pārvaldībā
• Ēdināšana dzīvnieku imunitātes uzturēšanai un stiprināšanai dažādās vecuma, fizioloģiskā stāvokļa un ražības grupās
• Dzīvnieku signāli dzīvnieku veselības stāvokļa novērtēšanai un atbildīgas antibiotiku lietošanas pieredze
• Datu uzskaite saimniecībā
• Dažāda vecuma dzīvnieku turēšanas un ēdināšanas novērtējums saimniecībā

7. februārī 10.00-16:45 teorētiskās nodarbības tiešsaistē Zoom platformā
8. februārī 10:00-16:30 praktiskās nodarbības SIA OOSTRA un Z/S DĀRZNIEKI

Obligāti jāpiedalās abās mācību dienās!

Lektori:
• LLKC konsultants-eksperts veterinārmedicīnā Dainis Arbidāns
• LLKC Ogres biroja vadītāja, lopkopības konsultante Aija Luse

Par dalību mācībās saņemsiet apliecinājumus. Sertificētas personas (pārraugi, vērtētāji, MA tehniķi) saņems kvalifikācijas celšanai nepieciešamās stundas, kā arī, apliecinājums piemērots Agrovides pasākumu kvalifikācijas stundu ieguvei.

Mācību dalībnieks var būt juridiska vai fiziska persona, kas iesaistīta lauksaimniecības, pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanas vai mežsaimniecības nozarēs, lauksaimniecības vai meža zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, kā arī visu minēto personu ģimenes locekļi, tāpat arī ganāmpulku īpašnieki.

Iepriekšēja pieteikšanās uz mācībām ir OBLIGĀTA! Vietu skaits mācību grupā – ierobežots.

Pieteikšanās līdz 2. februārim, aizpildot reģistrācijas formu:
https://forms.gle/BSHiDhi4sczoobP36

Pieslēgšanās informācija tiešsaistes nodarbībām tiks nosūtīta īsi pirms pirmās mācību dienas uz reģistrācijas veidlapā norādīto e-pasta adresi. Pieslēgšanās sākot no 09:45

Papildus kontaktinformācija:
Madara.vevere@llkc.lv; tālr. 22431941
Valentina.beca@llkc.lv; 26158775

Mācību organizēšanu līdzfinansē Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai, saskaņā ar līgumu starp LLKC un Lauku atbalsta dienestu nr. 10.2.1-2.36/23/P21 par mācību organizēšanu un īstenošanu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. ‑2020. gadam pasākuma „Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma „Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros. Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

PASĀKUMA LAIKĀ IESPĒJAMA FOTOGRAFĒŠANA, AUDIO UN VIDEO IERAKSTU VEIKŠANA
ar mērķi atspoguļot pasākuma norises gaitu. Uzņemtais materiāls var tikt reproducēts, izplatīts vai publicēts pasākuma organizatora interneta vietnēs un drukātajos materiālos.

Kontaktinformācija: 
Madara Vēvere, tālr. 22431941, madara.vevere@llkc.lv; Valentīna Beča, tālr. 26158775, valentina.beca@llkc.lv
Pielikums: 
Kategorija: 
LLKC
Reģions filtram: